Har jag ångerrätt på mitt företagsabonnemang?

Nej, du har i regel inte någon ångerrätt på företagsabonnemang. Den ångerrätt som finns för privatpersoner gäller vanligtvis inte för företag. Eftersom du inte kan ångra ett företagsabonnemang blir det ännu viktigare att du väljer ett som lever upp till ditt och företagets förväntningar.

Enskild firma har ångerrätt

Sedan ett par år tillbaka har du med enskild firma rätt till 14 dagars ångerrätt när du ingår avtal på distans. Om företaget som kontaktar dig inte informerar dig om ångerrätten förlängs den med upp till ett år.

Förhoppningen med ändringen är att färre småföretag ska drabbas av oseriösa försäljare som säljer dyra abonnemang de egentligen inte behöver.

Har du öppet köp kan du lämna tillbaka företagsabonnemanget

Eftersom du inte har någon ångerrätt på företagsabonnemang kan det vara bra att säkerställa att du åtminstone får öppet köp. Har du öppet köp kan du lämna tillbaka företagsabonnemanget om du inte skulle vara nöjd med det.

Om du lämnar tillbaka ett företagsabonnemang som du har använt kan du dock bli tvungen att betala för den del av tjänsten som du har utnyttjat.

Du kan även fråga om du kan få en prova på-period innan du bestämmer dig för företagsabonnemanget. Tänk dock på att få alla erbjudanden skriftligt. Skulle det uppstå en tvist mellan dig och företaget kan du alltid visa vad ni har kommit överens om.

Används företagsabonnemanget privat har du ångerrätt

Även om operatören anser att du har ingått ett företagsabonnemang kan du ibland ses som konsument och därmed ha ångerrätt. Det kan exempelvis handla om att du har en enskild firma och därför tecknade ett företagsabonnemang trots att abonnemanget skulle användas för privat bruk. 

Skulle ditt privata abonnemang ha gjorts om till ett företagsabonnemang kan du även kontakta operatören och påtala detta.

Det finns flera fall där Allmänna reklamationsnämnden har tagit beslut till konsumentens fördel i ärenden gällande just företagsabonnemang. Det kan då handla om att avtal har tecknats i egenskap av konsument medan operatören hävdar att det rör sig om ett företagsavtal.

Filip Svensson
Filip Svensson Telekom-skribent