Teckna abonnemang utan personnummer

I regel kan du inte teckna ett abonnemang utan att uppge personnummer. Operatörerna vill ha ditt personnummer av praktiska skäl och säkerhetsskäl.

Personnumret används av praktiska skäl

Operatörerna som vill att du ska uppge ditt personnummer gör det i huvudsak av praktiska skäl, men även av säkerhetsskäl. Genom att du uppger ditt personnummer kan operatören enkelt följa ert avtal. De kan även göra en kreditupplysning för att se om du kan betala för abonnemanget. Om du har en betalningsanmärkning kan det vara en indikation på att din ekonomi inte är stabil. Många operatörer låter dig inte teckna abonnemang om du har en betalningsanmärkning.

Med personnumret kan operatören även leverera de tjänster som ska ingå i ditt abonnemang och skicka fakturor till dig.

Att uppge personnummer för att skaffa abonnemang är inte lagstadgat

De flesta operatörer kräver att den som skaffar ett abonnemang uppger ett svenskt personnummer. Det finns dock inget i lagen som säger att operatörerna måste kräva kundernas personnummer.

Om du har några särskilda skäl till varför du inte vill uppge ditt personnummer kan du prata med operatören för att se om du kan få teckna ett abonnemang ändå. Det finns vissa operatörer som inte är lika restriktiva som andra.