Hur säger jag upp mitt abonnemang?

Du kan välja att säga upp ditt abonnemang på flera olika sätt. Det finns inga lagstadgade formkrav för en uppsägning. Du kan välja att göra det via telefon, brev eller e-post. Gör du din uppsägning på något av följande sätt är uppsägningen giltig. Du ansvarar dock för att operatören förstår avsikten med ditt meddelande. Du måste vara tydlig med att det är en uppsägning du gör.

En skriftlig uppsägning är alltid att föredra

Du bör helst göra en skriftlig uppsägning eftersom det är lättare att bevisa att du har sagt upp ditt mobilabonnemang eller mobila bredband. En muntlig uppsägning är svårare att bevisa om det skulle uppstå en tvist mellan dig och operatören. Du kan visserligen visa att du har ringt operatören, men det är svårt att bevisa vad som har sagts.

Tips! När du gör en skriftlig uppsägning bör du alltid göra en kopia på uppsägningen och behålla den själv.

Om du väljer att skicka din uppsägning via brev kan du göra det som rekommenderat brev. Då kan du känna dig säkrare på att det kommer fram till operatören. I samband med att du säger upp ditt abonnemang kan du be operatören skicka en bekräftelse på uppsägningen.

Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad

Många operatörer har en uppsägningstid på sina abonnemang. Enligt lag får uppsägningstiden vara en månad som längst. Uppsägningstiden börjar gälla när du säger upp ditt abonnemang. Under den månaden måste du fortfarande betala för abonnemanget.

Tips! Det finns många operatörer som inte har någon uppsägningstid på sina abonnemang.

Du kan säga upp ett abonnemang med bindningstid

Även om du har bindningstid på ditt abonnemang kan du säga upp det i förtid. Du kan då be din operatör att skicka en slutfaktura för de månader du har kvar av bindningstiden.

Om du i stället har en avtalad bindningstid och vill att abonnemanget upphör samtidigt som bindningstiden ska du säga upp avtalet en månad innan bindningstiden löper ut. På så sätt löper både bindningstiden och uppsägningstiden ut samtidigt. Om du inte har någon uppsägningstid kan du säga upp abonnemanget i samband med att bindningstiden tar slut.

Tips! Ta kontakt med din operatör och ta reda på om du har någon bindningstid innan du säger upp abonnemanget.

Anhöriga måste avsluta abonnemang vid dödsfall

Om någon dör avslutas inte personens abonnemang automatiskt. I stället är det den avlidnes anhöriga som måste avsluta abonnemanget eller flytta över det till en annan person. Uppsägningen av abonnemanget fungerar som vanligt, men det är viktigt att du har den anhöriges namn och personnummer för att kunna säga upp abonnemanget.

Ett abonnemang tillhör dödsboet, och det är upp till delägarna av dödsboet att bestämma vad som ska göras med abonnemanget.

Filip Svensson
Filip Svensson Telekom-skribent