Vad är skillnaden mellan 2G, 3G, 4G och 5G?

Det finns många skillnader mellan 2G, 3G, 4G och 5G. Det är helt olika teknologier som samtidigt fyller olika syften. Andra generationens mobilnät, 2G, används exempelvis främst för sms och samtal medan 3G och 4G möjliggjorde surf. Den senaste tekniken, 5G, baseras till stora delar på 4G men kommer bidra till utvecklandet av ny teknologi.

2G används i huvudsak till samtal och sms

Andra generationens mobilnät används primärt för samtal och sms men fungerar även till larm och betalterminaler. 2G är däremot inte lämpat för att surfa på nätet med eftersom hastigheterna är mycket låga. För att surfa på nätet behövs åtminstone 3G.

2G kallas även för GSM, Globalt system för mobil kommunikation. Kapaciteten i nätet var från början 9,6 Kbit/s, vilket är cirka 40 gånger långsammare än när 3G först kom. Täckningen i 2G-nätet har däremot bättre täckning för samtal.

Föregångaren till 2G var 1G och det mobilnätet fick sitt namn i samband med att 2G lanserades. Med 1G förekom mycket brus under telefonsamtal och nätet används inte alls idag.

Med 3G blev det möjligt att surfa på nätet

Det var när 3G kom som det först blev möjligt att surfa i mobilen på riktigt. I samband med 3G:s entré började även smartphones och mobila bredband att användas. Möjligheten till videosamtal kom även nu.

I dag finns 3G-näten tillgängliga över i stort sett hela Sverige och på nästan alla tätbefolkade platser runt om i världen. Med 3G kan man nå hastigheter på 384 Kbit/s. Hastigheten påverkas dock av många olika faktorer, däribland avståndet till närmaste mobilmast och hur många som surfar mot samma mobilmast samtidigt.

Även om det är möjligt att surfa på nätet i 3G, används det i dag främst för röstsamtal.

4G gjorde mobilt bredband stort

Den skjuts som mobila bredband har fått de senaste åren beror till stora delar på 4G-nätet. 4G är baserat på en ny teknologi jämfört med tidigare och erbjuder både högre hastigheter och stabilare nät än med 3G. I dag är 4G det primära mobilnätet.

Med 4G blev det möjligt med livestreaming och videosamtal. Mobilnätet har sedan uppgraderats till 4G+ eller 4G LTE. Fjärde generationens mobilnät klarar hastigheter på omkring 100 Mbit/s, även om en genomsnittlig hastighet ligger närmare 10–50 Mbit/s. 

Tänk på! För att kunna surfa i 4G måste din mobiltelefon eller surfplatta stödja det. Annars blir du uppkopplad mot 3G-nätet.

Täckningen i 4G är sämre på glesbefolkade platser än vad 3G är, men många operatörer arbetar fortfarande med att bygga ut sina 4G-nät. Samtidigt finns planer på att avveckla 3G-näten.

5G innebär stora förändringar för industrin

Femte generationens mobilnät har så smått börjat lanseras för kommersiellt bruk. Inom några år kommer 5G att vara så utbyggt att var och varannan person kommer att ha tillgång till det. 5G uppges vara upp till 100 gånger så snabbt som 4G. Nätet kommer dessutom att vara stabilare än tidigare.

Men det är inte främst privatpersoner som kommer att ha nytta av det nya mobilnätet. Det är framför allt företag och industrin.

Det nya mobilnätet är en förutsättning för att exempelvis självkörande bilar ska bli verklighet. Överlag kommer utvecklingen inom AI, artificiell intelligens, och IoT, Internet of Things, att kunna dra stor nytta av 5G.

Det är fortfarande oklart exakt hur stor potential 5G har. Mycket tyder dock på att helt nya affärsmöjligheter kommer att skapas med hjälp av mobilnätet.

Nya mobilnät måste hela tiden uppnå högre hastigheter

För varje ny generation mobilnät som lanseras blir hastigheterna allt snabbare. Det är även en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta surfa på nätet som vi gör. All information på nätet kräver nämligen högre hastigheter för varje år som går.

Det tar dock många år att bygga upp ett helt nytt mobilnät. Därför finns det flera generationers mobilnät tillgängligt samtidigt. Din enhet väljer dock alltid att försöka koppla upp sig mot det senaste mobilnätet när det finns möjlighet.

Tänk på! Om din router, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet bara har stöd för 3G kan du inte koppla upp dig mot 4G-nätet. En enhet med stöd för 4G kan däremot koppla upp sig mot 3G-nätet.

Hur ändrar jag mellan 3G och 4G på en Iphone?

I din Iphone och i en rad andra telefonmodeller kan du själv välja om du vill surfa i 3G eller 4G.

För att ändra mobilnät i din Iphone går du in på Inställningar följt av Mobilnät. I vissa Iphone-modeller finns alternativet Aktivera 4G, medan du i andra modeller först måste trycka på Alternativ för mobildata. Därefter kan du ändra om du vill använda 3G eller 4G när du surfar.

Tänk på! När du använder 4G uppnår du högre hastighet än med 3G. Din batteritid kan däremot bli sämre.

Hur du gör med andra telefonmodeller varierar. Ett tips är därför att läsa manualen eller kontakta mobiltillverkaren och fråga.

Filip Svensson
Filip Svensson Telekom-skribent