Vad är bredband via stadsnätet?

Om din bostad eller fastighet är ansluten till ett stadsnät kan du få bredband via fiber. Stadsnäten är nämligen uppbyggda av fiberkablar, så kallade svartfiber, som endast finns på ett begränsat område.

I regel tillhör stadsnätet kommunen eller staden. Det finns 290 kommuner i Sverige och dessutom flera privata aktörer som byggt stadsnät. I regel är stadsnäten bundna till en viss stad eller kommun, men det händer även att stadsnät byggs utan exakta gränser.

Hur fungerar bredband via stadsnätet?

När man pratar om bredband via stadsnätet finns det tre olika delar som tillsammans gör så att du får tillgång till internet där hemma. Det handlar om stadsnätet, kommunikationsoperatören, och tjänsteleverantören.

Så hänger stadsnätet, kommunikationsoperatören och tjänsteleverantören ihop

  • Stadsnätet. Ett fibernät som är begränsat till en viss stad, kommun eller område. Det är ofta kommunen som äger nätet, men de säljer ytterst sällan bredbandsabonnemang och har lika sällan tillräckligt med resurser för att ta hand om fibernätet.
  • Kommunikationsoperatören. En aktör som hanterar kommunens fibernät och ser till att det fungerar som det ska. Exempel på kommunikationsoperatörer är Open Universe och IP-Only.
  • Tjänsteleverantören. En leverantör som erbjuder sina tjänster i nätet som kommunikationsoperatören tillhandahåller och kommunen äger. TeliaTele2 och Telenor är bara några exempel på alla de tjänsteleverantörer som finns i de svenska stadsnäten.

Stadsnätets fibernät är inte “aktiverat” förrän en kommunikationsoperatör hanterar det och släpper in tjänsteleverantörer, som i sin tur använder nätet för att erbjuda sina tjänster.

Vad innebär bredband via öppna stadsnät?

Ett öppet stadsnät är ett stadsnät som är öppet för i princip alla bredbandsleverantörer som vill erbjuda sina tjänster. Är du ansluten till ett öppet stadsnät kan du således välja mellan många olika leverantörer och bredbandsabonnemang, vilket skapar god konkurrens mellan leverantörerna som sin tur måste se till att hålla kvaliteten hög och priserna relativt låga.

Faktum är att de allra flesta av Sveriges stadsnät är öppna i dag, vilket innebär att majoriteten av befolkningen har stora möjligheter att själva välja bredbandsleverantör.

Fördelar med bredband via öppna stadsnät

  • Du kan välja mellan olika leverantörer.
  • Det är lättare att anpassa hastigheten och datakapaciteten efter behov.
  • Relativt enkelt att byta mellan olika leverantörer om du hittar bättre erbjudanden.
  • Du får bredband via fiber, vilket är den snabbaste, stabilaste och mest framtidssäkra bredbandstekniken.

Motsatsen till öppna stadsnät är stängda nät. I det senare fallet är det ofta kommunala elbolag som har monopol, vilket innebär att du inte själv får välja tjänsteleverantör utan behöver kontakta ägaren till det stängda nätet för att bli ansluten.

Kan jag få bredband via stadsnätet?

Stadsnätet är knutet till bostadsområden, så det är din adress som avgör om du kan få bredband via stadsnätet eller ej. Och vilket stadsnät du tillhör avgör i sin tur vilka leverantörer som levererar bredband till din adress.

Skriv in din adress i sökrutan här nedanför så får du snabbt veta vilka leverantörer och bredbandstjänster som är tillgängliga där du bor.

Vilka hastigheter kan jag få via stadsnätet?

Stadsnäten är som sagt i regel uppbyggt av ett nätverk av fiberkablar. Och bredband via fiber har teoretiska topphastigheter på 10 000 Mbit/s, både uppströms och nedströms. Hastigheterna som leverantörerna erbjuder i sina abonnemang är dock ofta betydligt lägre än så.

Finns alla bredbandsleverantörer i alla stadsnät?

Nej, alla bredbandsleverantörer finns inte i precis alla stadsnät. I vissa stadsnät kan du välja på upp till 3 olika leverantörer, och i andra upp till 15.

Exempel på bredbandsleverantörer som finns i landets stadsnät

Vad kostar bredband via stadsnätet?

Vad du får betala för ditt bredband via stadsnätet beror på var i landet du bor, vilken bredbandsleverantör du väljer och vilken hastighet du köper till ditt abonnemang. Väljer du ett paketerbjudande som förutom bredband även inkluderar tv och telefoni, blir priset givetvis lite högre än om du bara beställer bredband.

Är du inte är ansluten till ett stadsnät men vill ansluta dig får du räkna med en kostnad på mellan 15 000 och 20 000 kronor. Detta är ju dock en engångskostnad, som dessutom kan vara en bra investering eftersom det höjer värdet på bostaden.

Vilka bredband kan jag få om jag inte är ansluten till ett stadsnät?

Det finns flera andra bredbandsalternativ för dig som inte är ansluten till ett stadsnät och kan få bredband via fiber. Här nedanför listar vi samtliga.

För att se vilka bredband som är tillgängliga just för dig måste du söka på din adress i sökfältet här nedanför.

Vanliga frågor om bredband via stadsnätet

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett fibernät som ofta ägs av kommunen och är avgränsat till ett visst område. I regel hanteras nätet av en kommunikationsoperatör som i sin tur tillåter tjänsteleverantörer att använda nätet.

Är ett öppet stadsnät bättre än ett stängt?

För dig som kund är svaret ja. När flera olika leverantörer konkurrerar med varandra i ett öppet stadsnät pressas nämligen priserna samtidigt som kvaliteten ökar. I ett stängt stadsnät finns bara en tjänsteleverantör, vilket ofta innebär lite sämre priser mot ett öppet. 

Vad kostar bredband via stadsnätet?

Priserna varierar beroende på vilken tjänsteleverantör du har, var du bor och hur snabbt internet du vill ha. Sök på din adress högre upp på sidan för att se vad bredband kostar för dig.

Får man bara fiber genom ett stadsnät?

Ja. Stadsnätet är uppbyggt av just ett fibernät ägt av en stad eller en kommun. Däremot kan man också få exempelvis telefoni och tv, beroende på vilken tjänsteleverantör man väljer.

Är bredband via stadsnätet samma som bredband via fiber?

Ja, för dig som konsument är bredband via fiber och bredband via stadsnätet i praktiken samma sak. Är du ansluten till stadsnätet är det nämligen alltid fiberbredband du har. Skillnaden är att stadsnätet är den infrastruktur som krävs för att du ska kunna få fiberbredband.