Vad är bredband via stadsnätet?

Bredband via stadsnätet är ett bredband för fiber som du kan få om din fastighet är ansluten till ett stadsnät. 

Stadsnäten är uppbyggda av fiberkablar, så kallade svartfiber, som endast finns på ett begränsat område. Stadsnäten är (oftast) neutrala, det vill säga att de inte är begränsade till en operatör. I de flesta fall innebär det att flera leverantörer samsas om fiberkablarna och konkurrerar om dig som konsument.

Ofta tillhör stadsnätet kommunen eller staden. Det finns 290 kommuner i Sverige och dessutom flera privata aktörer som byggt stadsnät. I regel är stadsnäten bundna till en viss stad eller kommun, men det händer att stadsnät byggs utan exakta gränser. 

Det finns två typer av stadsnät:

  • Stängt nät innebär ofta att kommunala elbolag har monopol på nätet. Du får inte välja tjänsteleverantör i ett stängt nät utan behöver kontakta ägaren till det stängda nätet för att bli ansluten till nätet.
  • Öppet nät innebär i stället att flera tjänsteleverantörer konkurrerar med varandra om dig som kund. Ofta är kommunen ägaren till nätet. Det är därför också kommunen som dragit fiber i området medan en kommunikationsoperatör håller nätet aktivt för tjänsteleverantörerna.

Öppet stadsnät är den vanligaste typen av stadsnät som finns i dag.

Kan jag få bredband via stadsnätet?

Det beror på var du bor. Stadsnätet är knutet till bostadsadresser, vilket innebär att om fastigheten du bor i är kopplad till stadsnätet så kan du också få bredband via stadsnätet.

Vilket stadsnät du tillhör påverkar också vilka leverantörer som levererar bredband till din adress.

Genom att skriva in din adress i sökfältet nedan får du upp de erbjudanden för bredband som finns tillgängliga för dig.

Hur fungerar bredband via stadsnätet?

Det enklaste sättet att förklara hur bredband via stadsnätet fungerar är genom att prata om nätets tre delar: stadsnätet, kommunikationsoperatören och tjänsteleverantören.

Stadsnätet är ett fibernät som är begränsat till en viss stad, kommun eller område. Det är ofta kommunen som äger nätet men de säljer oftast inga bredbandsabonnemang eller har resurser nog för att ta hand om fibernätet.

En kommunikationsoperatörhanterar därför kommunens fibernät. Kommunikationsoperatören tar hand om fibernätet och ser till att det fungerar. Exempel på kommunikationsoperatörer är Open Universe och IP-Only.

Tjänsteleverantörerna, såsom Tre, Tele2 och Telenor, använder sedan nätet som kommunikationsoperatören tillhandahåller och kommunen äger för att sälja sina tjänster till dig, vilket alltså ger dig bredband.

Stadsnätets fibernät är så att säga inte “aktiverat” förrän en kommunikationsoperatör hanterar det och släpper in tjänsteleverantörer som använder nätet.

Exempel på hur bredband via stadsnätet fungerar: Stadsnätet ägs av Uppsala kommun. IP-only är kommunikationsoperatören. Jag har valt Tre som tjänsteleverantör för mitt bredband

Eftersom fler tjänsteleverantörer samsas om samma fibernät konkurrerar de med varandra om dig som kund. Det gör att du får fler valmöjligheter, ofta till ett bättre pris.

Man kan säga att om stadsnäten är husgrunden, så är det kommunikationsoperatören som bygger stommen och tjänsteleverantörerna som målar och dekorerar.

Vad innebär bredband via öppna stadsnätet?

Ett öppet stadsnät är ett stadsnät som är öppet för flera leverantörer av bredband. Bredband via det öppna stadsnätet innebär därför att du får välja på fler tjänsteleverantörer för fiber. De flesta stadsnät är öppna. 

Motsatsen är ett stängt stadsnät där en leverantör (ofta ett elbolag) har monopol på internet för alla anslutna fastigheter.

Vilka hastigheter får jag via stadsnätet?

Du kan få precis samma hastigheter via stadsnätet som du kan få via fiber. Anledningen till det är att bredband via stadsnätet är uppbyggt av ett nätverk av fiberkablar – alltså fiber.

Fiber innebär att den teoretiska maxhastigheten för både uppladdning och nedladdning är 10 000 Mbit/s, även om den högsta hastigheten som operatörer erbjuder ofta är lägre. Alla leverantörer har olika erbjudanden på hastigheter, bindningstid (eller bredband utan bindningstid) och paket med exempelvis telefoni eller tv.

Finns alla operatörer i alla stadsnät?

Nej. Alla operatörer kan visserligen finnas tillgängliga i vissa stadsnät men absolut inte i alla. I vissa stadsnät kan du välja på så lite som tre leverantörer, i andra över tio stycken.

För att ta reda på vilka operatörer och abonnemang som är tillgängliga där du bor söker du på din adress i sökrutan högre upp på sidan.

Vad kostar bredband via stadsnätet?

Priserna varierar beroende på flera faktorer, bland annat vilken tjänsteleverantör du väljer, vilken hastighet du vill ha och var du bor. Andra saker som kan påverka priset är om du vill ha paketerbjudanden, där exempelvis tv eller telefoni ingår.

Fördelar med bredband via stadsnätet

Med bredband via (det öppna) stadsnätet kan du:

  • Välja mellan olika leverantörer
  • Anpassa hastigheten och datakapaciteten efter behov
  • Byta mellan olika leverantörer
  • Få bredband via fiber – framtidssäkert, pålitligt och snabbt
  • Få en hastighet på internet som inte påverkas negativt av dina grannar

Är det någon skillnad på bredband via fiber och bredband via stadsnätet?

Både ja och nej. 

Ja, för att ett bredband via stadsnätet innebär ett (ofta) kommunägt område med fiberkablar som en kommunikationsoperatör hanterar och tjänsteleverantörer samsas om. Det står i kontrast till ett bredband via fiber, som ju innebär att det är draget fiber in till din fastighet, antingen av dig eller av föregående ägare. 

Samtidigt är det ingen större skillnad eftersom båda alternativen ger dig fiber som bredband.

Vanliga frågor om bredband via stadsnätet

Är det bättre med ett öppet stadsnät än ett stängt?

För dig som kund är svaret ja. Anledningen är att fler leverantörer konkurrerar med varandra i ett öppet stadsnät, vilket betyder bättre erbjudanden och priser för dig. I ett stängt stadsnät har elbolaget eller kommunen monopol på nätet och väljer vilken leverantör du får, vilket ofta innebär lite sämre priser mot ett öppet.

Vad kostar bredband via stadsnätet?

Priserna varierar bland annat beroende på tjänsteleverantör, din geografiska position och hur snabbt internet du vill ha. Skriv in din adress i sökfältet högre upp på sidan för att se alternativen som finns tillgängliga för dig.

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett fibernät som är avgränsat till ett visst område och ofta ägt av kommunen. Ofta hanteras nätet av en kommunikationsoperatör som i sin tur tillåter tjänsteleverantörer att använda nätet.

Får man bara fiber genom ett stadsnät?

Ja. Stadsnätet är uppbyggt av just ett fibernät ägt av en stad eller en kommun. Däremot kan man också få exempelvis telefoni och tv, beroende på vilken tjänsteleverantör man väljer.