Hur överlåter jag ett abonnemang?

Hur du gör för att överlåta ett abonnemang beror på vilken typ av abonnemang du vill överlåta och från vilken mobiloperatör. Den du överlåter abonnemanget till måste dock uppfylla samma regler som för att teckna ett nytt abonnemang.

Du kan överlåta ett abonnemang på olika sätt

Det finns flera sätt att överlåta ett abonnemang på. Det varierar mellan olika operatörer och abonnemang. Det vanligaste är att du fyller i en överlåtelseblankett och skickar in till operatören. Sådana blanketter brukar du kunna hitta på operatörens hemsida eller genom att kontakta kundtjänsten.

Hos vissa operatörer kan du även överlåta ett abonnemang genom att kontakta kundtjänsten eller genom att besöka någon av operatörens butiker.

Tips! Fråga din operatör hur du på enklast sätt överlåter ett abonnemang.

När överföringen är genomförd tar det ett par dagar att flytta över abonnemanget till den nya ägaren.

Överlåtelse av företagsabonnemang fungerar på samma sätt

Att överlåta ett företagsabonnemang fungerar på samma sätt som för ett privatabonnemang. Exakt vilka tillvägagångssätt som finns varierar återigen mellan olika operatörer och abonnemangstyper. Men även när du överlåter ett företagsabonnemang är det vanligast att du fyller i en överlåtelseblankett.

Överlåtelse av abonnemang med bindningstid

Så länge du har bindningstid kvar på ditt abonnemang kan du inte avsluta det. Du kan däremot överlåta det till någon annan. Överlåtelsen fungerar som vanligt, och den som tar över abonnemanget tar även över den återstående bindningstiden.

Det går att överta abonnemang vid dödsfall

Om ägaren av ett abonnemang dör avslutas inte abonnemanget automatiskt. Abonnemanget utgör en del av dödsboet, och det är upp till dödsboets delägare att bestämma vad som kommer att hända. Vill delägarna överlåta abonnemanget till någon går det bra.

Ofta finns det en särskild överlåtelseblankett som ska fyllas i vid sådana tillfällen. Men ibland kan dödsboets delägare även behöva ta kontakt med mobiloperatören.

Den som tar över abonnemanget måste uppfylla alla krav

Det är inte möjligt att överlåta ett abonnemang till vem som helst. Den du överlåter det till måste uppfylla kraven som operatören har för att få teckna ett abonnemang.

Vanliga krav för att få teckna ett abonnemang

I samband med överlåtelsen gör operatören även en kreditupplysning på personen som tar över abonnemanget. Om personen har en betalningsanmärkning kan det bli svårt att få teckna ett abonnemang.

Filip Svensson
Filip Svensson Telekom-skribent filip.svensson@telepriskollen.se