Vilka operatörer har bäst täckning?

Telias mobilnät är bäst i Sverige, enligt umlauts senaste mätning av nätkvaliteten i de fyra största svenska mobilnäten. Alla fyra nät håller dock hög kvalitet överlag, och på många bedömningspunkter är det väldigt jämnt mellan operatörerna. På den här sidan berättar vi hur ett nättest kan gå till, varför täckningen är en viktig faktor när du jämför abonnemang eller kontantkort och vilka yttre faktorer som kan påverka täckningen oavsett vilken operatör du har

Hur utser man operatören med bäst täckning?

Först och främst vill vi betona att det finns olika typer av nättester och mätmetoder, och att en förstaplacering i ett test inte automatiskt ger en förstaplacering i ett annat. Vissa analysföretag fokuserar på den faktiska kundupplevelsen där man vet att det finns täckning, medan andra utför mer omfattande tester och bedömer nätkvaliteten i stort utifrån ett antal mätkategorier och parametrar.

Umlaut är ett exempel på det senare och det är deras senaste mätning vi har utgått ifrån. De bedömer nätkvaliteten utifrån analyser av olika parametrar under de tre kategorierna tal, data och crowdsourcing, och mätningarna görs via körtester i storstäder, mindre städer och så kallade anslutningsvägar (connectivity roads).

Info! Kategorin tal inkluderar bland annat analyser av samtalskvalitet och lyckade uppkopplingar, och inom data mäter man till exempel hastigheter vid upp- och nedladdning av filer, surf och streaming. Crowdsourcing är i detta sammanhang ett sätt att mäta upplevelsen av mobila appar under en viss period, i detta fall 24 veckor.

Och i mätningen för 2023 var det alltså Telia som tog hem vinsten, både på totalen och inom respektive mätkategori. På vissa punkter ligger Telia en bra bit före sina konkurrenter, men på andra punkter är det väldigt jämnt mellan operatörerna.

Skillnaderna mellan mobilnäten är tydligare i vissa delar av landet

Det är också viktigt att ha i åtanke att de skillnader som finns mellan operatörernas mobilnät är mer eller mindre tydliga beroende på var i landet du bor. Bor du i eller nära en större stad i södra eller mellersta Sverige kan du välja i princip vilken operatör du vill utan att behöva oroa dig för dålig täckning, medan valmöjligheterna blir lite mer begränsade längre upp i landet och ute på landsbygden. Och det är framför allt i det senare fallet som Telia ofta kan vara det säkraste valet.

Så snabba är operatörernas 4G- och 5G-nät

Eftersom operatörerna håller på att avveckla både 3G- och 2G-näten har vi valt att fokusera på hastigheterna i deras respektive 4G- och 5G-nät här. Värt att nämna är att dessa siffror är hämtade från operatörernas egna hemsidor, och att vissa operatörer är mer frikostiga med information än andra. När det gäller 5G är det som du ser flera av operatörerna som skiljer sitt ”vanliga” 5G nät från det de kallar 5G+ (som ska ge de riktigt höga hastigheterna), och därför har vi inkluderat även dessa hastigheter.

OperatörNormalhastighet 4GNormalhastighet 5GHastighet 5G+
Telia10–60 Mbit/s20–60 Mbit/s Upp till 1 000 Mbit/s
Tele210–80 Mbit/s10–100 Mbit/s200–600 Mbit/s
Tre10–80 Mbit/s10–100 Mbit/s200–600 Mbit/s
Telenor10–80 Mbit/sUpp till 800 Mbit/s

Tänk på att täckningen har stor betydelse för vilka hastigheter just du kan få, och att siffrorna ovanför därför kan ligga både över och under det ”normala” beroende på var du bor.

Vilken operatör har bäst 5G-täckning?

Analysföretaget Opensignals senaste test av 5G-upplevelsen bland de svenska operatörernas kunder visade en relativt jämn nivå överlag, men att vissa av dem sticker ut i specifika kategorier. Telenor var den givna vinnaren när det gäller nedladdningshastigheter i 5G (och kom även på delad förstaplats i denna kategori i Opensignals globala test), medan Telia och Tre vann kategorin 5G Availability (mäter andelen tid som 5G-användare spenderar med aktiv 5G-uppkoppling).

Men en viktig sak att komma ihåg här är att Opensignals mätningar alltså baseras på kundernas upplevelser när de är anslutna till nätet och har täckning, vilket egentligen inte säger så mycket om 5G-täckningen i landet i stort. Om man jämför operatörernas täckningskartor (man ska förvisso även ta dessa med en nypa salt) har alla fyra kommit längst med sina respektive 5G-utbyggnader i storstäderna i de mellersta och södra delarna av landet. Men Telia sticker ut och ska enligt kartan även erbjuda god 5G-täckning i flera städer i norra Sverige.

Vilka operatörer delar mobilnät?

De mindre operatörerna på marknaden använder ett av de större operatörernas mobilnät. Och operatörer som delar nät har också samma täckning: har till exempel Telia god täckning där du bor har även Halebop och Fello det.

Operatörer som delar nät 

Därför är täckningen viktig när du väljer abonnemang eller kontantkort

Att operatören har god täckning i mobilnätet där du bor eller kommer använda ditt abonnemang eller kontantkort mest är en förutsättning för att tjänsten ska fungera. Dålig täckning innebär sämre samtalskvalitet och lägre hastigheter när du använder internet, till exempel för att surfa och streama film och serier.

När du ska välja mobilabonnemang, kontantkort eller mobilt bredband är täckningen därför en av faktorerna du ska kolla upp allra först.

Så kollar du operatörernas täckning

För att få en uppfattning om hur operatörernas täckning är i ett visst område kan du kolla in täckningskartorna som finns på deras hemsidor. Där kan du söka på din adress för att få ett mer exakt resultat och du kan även filtrera sökningen på de olika nätverken, i dagsläget 2G, 3G, 4G och 5G.

Viktigt att tänka på är dock att en täckningskarta inte kan ge några garantier, utan att de snarare ger dig en indikation på vad du kan förvänta dig.

Här hittar du täckningskartorna hos de största operatörerna

Du kan även höra med dina grannar eller vänner som bor i närheten vilken operatör de använder och hur de upplever täckningen. Det finns så klart fler faktorer att ta med i bedömningen när du ska välja operatör, men eftersom täckningen är en av de viktigaste kan det vara värdefullt att höra vad befintliga kunder tycker och tänker.

Kan man testa abonnemang och se om täckningen är bra?

Ja, hos vissa operatörer finns det möjlighet att beställa prova på-abonnemang där du under en viss tid (i regel en vecka), kan se om täckningen lever upp till förväntningarna och surfmängden matchar dina behov. Det är dock relativt få operatörer som erbjuder den möjligheten, och om de gör det gäller erbjudandet ofta bara mobilabonnemangen. 

Det är vanligare att operatörerna erbjuder så kallad täckningsgaranti, vilket innebär att du har möjlighet att ångra ditt köp och få pengarna tillbaka om täckningen inte är så bra som utlovat.

Faktorer som kan påverka täckningen

Att operatören har god täckning där du bor är som sagt en förutsättning för att ditt mobilabonnemang, mobila bredband eller kontantkort över huvud taget ska fungera. Men det finns vissa faktorer som kan påverka täckningen negativt oavsett vilken operatör du har.

Här nedanför listar vi sådant som kan försämra täckningen, men även vad du själv kan göra för att försöka förbättra förutsättningarna.

Vanliga orsaker till sämre täckning

  • Naturliga hinder som skog, berg, kraftiga vindar och regn. Upplever du sämre täckning utomhus kan naturliga hinder som berg eller tät skog hindra signalerna. Ta dig till en lite ”friare” plats och se om täckningen förbättras. Vädermässiga faktorer som kraftig vind, snöfall eller kraftigt regn kan också påverka täckningen negativt, men det är ju i så fall oftast bara tillfälligt.
  • Tjocka väggar, dörrar och annan elektronik. Inomhus kan uppkopplingen störas av tjocka väggar eller dörrar. Byt plats och se om täckningen är bättre i en annan del av bostaden. Har du flera elektroniska prylar i närheten kan dessa också hindra signalen från att nå fram till enheten du använder för att ringa eller surfa med.
  • Överbelastad mobilmast. Befinner du dig på en plats med mycket folk, till exempel på en konsert eller liknande, är det troligtvis många enheter som ”tävlar” om uppkopplingen. Den närmaste mobilmasten kan helt enkelt bli överbelastad, vilket försämrar täckningen. Detta är ett av problemen man hoppas 5G ska råda bot på, eftersom nätverket kan hantera betydligt fler enheter och datamängder.
  • För gammal enhet eller annan teknisk utrustning. Finns det inga andra uppenbara orsaker till varför du har återkommande problem med täckningen kan det vara din mobil, surfplatta eller router som är för gammal. Nyare enheter kan ta emot fler frekvenser från mobila signaler än äldre, vilket innebär bättre och stabilare uppkoppling.

Kan man förbättra täckningen med en antenn?

Ja, upplever du att täckningen är dålig kan du försöka förbättra den med en extern antenn. Antennen fångar upp signalen och skickar den sedan vidare till din enhet. Men tänk på att inte placera den externa antennen för nära enheten du använder, eftersom det inte kommer att förbättra signalen. Den externa antennen bör placeras där signalen till dig och den närmaste mobilmasten är som starkast.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela så har Sverige bra mobilnät överlag, även om det är Telias som sticker ut gällande täckningen i landet som helhet. Men alla nät har sina styrkor och svagheter, som blir mer eller mindre tydliga beroende på vilka slags undersökningar man tittar på.

De skillnader som finns mellan operatörernas mobilnät är även mer eller mindre kännbara beroende på var i landet du bor. Du som bor i en större stad i södra eller mellersta Sverige kan ofta välja vilken operatör du vill utan att behöva tänka allt för mycket på täckningen, medan det är lite svårare för dig som bor i norra Sverige eller på landsbygden. 

Du bör som sagt alltid säkerställa att operatören du är intresserad av har god täckning där du bor eller ska använda ditt abonnemang eller kontantkort mest, och här kan både operatörernas täckningskartor och resultat från oberoende tester ge god vägledning. I det senare fallet bör du dock vara uppmärksam på hur testerna har gått till och fundera på vilka resultat som är intressanta för dig som ”vanlig” konsument.