hand vänder tärning från 4g till 5gTelia fortsätter sin 5G-resa som startade i maj tidigare i år. Ett viktigt delmål är höstens auktioner av 5G-frekvenser. Foto: Monster Ztudio/Shutterstock.com

Mobilnät

Telia lanserade sitt 5G-nät i Stockholm i maj, och är just nu i full gång med utbyggnaden i ytterligare tolv svenska städer. Telekom idag har pratat både dagsläge och framtidsplaner med Telias tekniska chef Staffan Åkesson.

I våras var det flera svenska operatörer som lanserade sina 5G-master i landets större städer. Telia slog på sitt 5G-nät i Stockholm, och samtidigt som utbyggnaden i huvudstaden fortsätter pågår även bygget i ytterligare tolv städer. Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia, berättar för Telekom idag att man under året kan förvänta sig 5G-lanseringar i till exempel Göteborg och Malmö.

Siktar mot 5G-auktionen senare i höst

Precis som så många andra ser Telia fram emot auktionen av ”riktiga” 5G-frekvenser som Post- och telestyrelsen (PTS) ska hålla den 10 november. 

– Hösten auktion är väldigt viktig för alla som vill vara med på 5G-resan. 5G kommer att byggas på flera olika frekvensband beroende på vilken miljö och tillämpning som avses. I höstens auktion kommer PTS att fördela de viktiga frekvenserna på 3,5 GHz och 2,3 GHz banden som är centrala för 5G, berättar Staffan Åkesson för Telekom idag.

Försenad 5G-process – Sverige ligger efter

Alla som har anmält sitt intresse för 5G-auktionen ska förhandsprövas och sedan godkännas av PTS, men även av Försvarsmakten och SÄPO. Staffan Åkesson menar att det är bra att myndigheterna ställer höga säkerhetskrav gällande 5G, men att kraven snarare borde riktas mot operatörerna och inte kopplas till en auktion för ett specifikt frekvensband. 

Precis som Staffan Åkesson påpekar är de höga säkerhetskraven av allra största vikt för utbyggnaden av 5G i landet, men det är även av faktorerna som har försenat auktionerna av frekvensband. Enligt Åkesson har förseningarna varit det största hindret för att etablera 5G på riktigt i Sverige, men eftersom man har förberett sig så väl menar han att det blir relativt lätt att ta nästa steg när tilldelningen väl är avklarad.

Ett starkt nät är viktigare än någonsin

Under våren och sommaren har Telia märkt av en markant trafikökning i sina nät, vilket har gjort det viktigare än någonsin med god täckning och stabil styrka. Staffan Åkesson menar att det inte har varit några större problem för nätet att klara de större påfrestningarna, men att man med 5G kommer att kunna öka kapaciteten ytterligare.