tågspår i solnedgång nära stockholms centralstationTelia Crowd Insights visar ett kraftigt ökat tryck på de svenska fjällen under årets påskhelg jämfört med förra året. Andelen stockholmare som åkte till Jämtland ökade med hela 959 procent. Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt Telias tjänst Telia Crowd Insights har långresandet i Sverige ökat markant jämfört med för ett år sedan, Framför allt gäller det skidorterna där man sett en ökning på flera hundra procent. Telia betonar dock att nivåerna fortfarande inte kan mäta sig med dem innan pandemin.

Genom anonymiserad mobil nätverksdata (riksrepresentativ) från tjänsten Telia Crowd Insights delar Telia med sig av trender i den svenska befolkningens res- och rörelsemönster. Vanligtvis används tjänsten i stads- och samhällsplanering men i och med coronapandemins utbrott har den fått lite andra användningsområden.

Analysen från påskhelgen visar att trycket på populära skidorter i landet ökade kraftigt jämfört med 2020, men även att långresandet överlag har gått ner jämfört med 2019.

959 procent fler stockholmare åkte till Jämtland

Jämfört med 2020 ökade andelen stockholmare som åkte till Jämtland med 959 procent. Jämför man med året dessförinnan är ökningen 122 procent. För Västra Götaland låg ökningen på 418 procent jämfört med 2020 och på 130 procent jämfört med 2019. Andelen skåningar som drog till fjälls ökade med 253 respektive 33 procent.

”Utlandssemester inget alternativ”

Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys, konstaterar att det är en dramatisk ökning jämfört med påsken 2020.

– Det beror mest sannolikt på att många skidorter då hade stängt samtidigt som myndigheterna uppmanade oss att undvika långresor. Ökningen jämfört med påsken 2019 kan troligtvis förklaras av att utlandssemester fortfarande inte är ett alternativ, säger han i ett pressmeddelande.

Långresandet minskade jämfört med 2019

Men totalt sett minskade faktiskt långresandet i Sverige under påsken 2021 jämfört med påsken 2019. Resorna från Västra Götaland gick ner med 36 procent, från Stockholm med 22 procent och från Skåne med 43 procent.

Kristofer Ågren beskriver minskningen som betydande och menar på att vi ändå tycks hålla oss till myndigheternas rekommendationer och stannar hemma eller väljer att göra kortare resor och utflykter.