tonåring med bok framför laptop i hemmetGenom samarbete mellan it-företag och offentliga aktörer blir det lättare att till exempel bedriva distansundervisning i stor skala under coronakrisen. Foto: Elnur/Shutterstock.com

Samarbeten

Just nu kämpar sjukvården, regioner och myndigheter med att hantera utbrottet av coronaviruset. Flera it-företag vill bidra med sina expertkunskaper och verktyg för att underlätta det här arbetet, skriver Computer Sweden.

Förra veckan startade uppropet #vitecherupp av flera företag och forskare inom it, telekom och AI. Syftet med uppropet är att arbeta tillsammans mot coronaviruset och lösa utmaningarna som samhället står inför.

Behov hos offentliga aktörer matchas med rätt expertis

Initiativet till #vitecherupp togs av Governo, som är ett managementkonsultföretag.

– Vi tog först kontakt med de fem största AI-bolagen i Sverige och sen har det flödat på med universitet, startups, andra it-bolag och enskilda personer som vill hjälpa till, säger Governos vd Caroline Andersson.

Governo har också kontaktat offentliga organisationer, för att höra vilka uppdrag som de behövde hjälp med. Sedan matchar Governo denna efterfrågan med de bolag och universitet som gått med i uppropet.

Digitala tjänster och verktyg kan underlätta krisarbetet

Exempel på åtgärder som görs är att öppna upp digitala verktyg för att till exempel jobba hemifrån eller bedriva distansundervisning. Befintliga tjänster kan också användas på ett annat sätt än tidigare. Till exempel har barnvaktstjänsten Yepstr börjat förmedla utrustning mellan vårdcentraler och behövande sjukhus.

Tanken med initiativet är att underlätta krisåtgärderna så mycket som möjligt, till exempel gällande scenarioanalyser, smittspårning och distansundervisning. Caroline Andersson understryker att it-branschens insatser inte får störa krisarbetet, och att offentliga aktörer därför får vara tydliga med vilken hjälp de behöver.

Ideellt arbete som kan finansieras av EU-bidrag

I nuläget sker arbetet ideellt, men beroende på insatsernas omfattning kan det krävas en viss budget framöver. Det viktigaste är dock att snabbt kunna utnyttja de resurser som finns, säger Caroline Andersson.

EU-kommissionen har gått ut med att företag och startups som kan hjälpa till med coronarelaterat arbete kan ansöka om pengar från European Innovation Council.