kvinna håller mobil med ikonerI PTS rapport Svensk telekommarknad 2020 kan vi se hur pandemin har påverkat våra telefoni- och surfvanor. Foto: sitthiphong/Shutterstock.com

Rapporter

I Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2020 framgår det att datatrafiken ökade markant förra året, där pandemins effekter till stor del ligger bakom de höga siffrorna. Trafiken i mobilnäten ökade med 36 procent jämfört med 2019, och vi började ringa allt längre samtal. Det skriver PTS i ett pressmeddelande.

Pandemin har utan tvekan haft stor inverkan på våra telefoni-, bredbands- och datavanor. Digitaliseringen har skyndats på och behovet av snabb och stabil uppkoppling har kanske aldrig varit så stort.

Post- och telestyrelsen (PTS) har nyligen presenterat sin rapport Svensk telekommarknad 2020, och där kan vi se siffror på hur telekommarknaden utvecklades under pandemiåret.

Intensiv användning av mobilnäten

Enligt rapporten ökade trafiken i mobilnäten med 36 procent under 2020 jämfört med året innan dess, då ökningen för övrigt låg på 26 procent. Även om det fortfarande är absolut högst tryck i 4G-näten kunde man för första gången i PTS rapporter även se tecken på 5G-trafik.

Vi ringde längre samtal men minskade på sms:en

Vi började även ringa längre samtal förra året, då rapporten visar att antalet samtalsminuter steg med 11 procent. Däremot sjönk antalet sms med 17 procent.

Nya beteenden har förstärkt redan påbörjade trender

PTS generaldirektör Dan Sjöblom menar att våra nya behov och beteenden som uppstått av pandemins effekter kan ha förstärkt några av de trender man sett under flera år. Framför allt när det gäller trafiken i mobilnäten.

Och kraven på snabbt bredband är enligt Sjöblom en följd av att allt fler började arbeta och studera hemifrån under 2020.

Abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 9 procent

På tal om snabbt bredband ökade antalet abonnemang för fast bredband via fiber med 9 procent förra året, vilket innebär att de nu utgör tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Nu har även 80 procent av abonnemangen för fast bredband en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s.