Ångerrätt på abonnemang

Du har vanligtvis ångerrätt på mobilabonnemang och mobilt bredband. För att få utnyttja ångerrätten måste du dock uppfylla några krav. Du måste bland annat ha tecknat abonnemanget på distans eller utanför affärslokal. Skulle du inte ha någon ångerrätt måste butiken erbjuda öppet köp för att du ska kunna ångra ditt abonnemang.

När har man ångerrätt?

Du har ångerrätt om du har ingått ditt avtal på distans, exempelvis om du tecknar avtalet över nätet eller telefon. Men du kan ha ångerrätt även om du ingick avtalet utanför företagets affärslokaler, till exempel i en galleria eller ute på gatan.

Tänk på! För att ha ångerrätt måste du säga upp avtalet inom 14 dagar.

Även om du blir kontaktad av en försäljare utanför affärslokalen men sedan tecknar avtalet inne i butiken har du ångerrätt.

När har man inte ångerrätt?

Det finns vissa tillfällen då du inte har någon ångerrätt. I stället får du förlita dig på att butiken där du tecknar abonnemanget erbjuder öppet köp för att du ska kunna ångra dig.

Då har du inte rätt till ångerrätt enligt lag

  • När du ingår avtalet utanför affärslokalen och priset är mindre än 400 kronor.
  • När du ingår abonnemangsavtalet i en affärslokal.
  • Du ångrar dig efter ångerfristen på 14 dagar.
  • När du som företagare ingår ett avtal.

Hur länge gäller ångerfristen?

Ångerfristen på abonnemang är 14 dagar. När dagarna börjar räknas beror dock på om avtalet rör en tjänst eller produkt.

Visste du? Ångestfrist betyder den period på 14 dagar som du har på dig att ångra dig.

För en tjänst, det vill säga ett abonnemang, börjar ångerfristen räknas från den dagen du ingick avtalet. Om du köper en produkt börjar ångerfristen räknas när du tar emot varan. Går din ångerfrist ut på en lördag, söndag eller helgdag förlängs den till nästkommande vardag.

Ångerfristen börjar inte gälla förrän du har fått korrekt information om ångerfristen enligt lag. Får du inte korrekt information förlängs ångerfristen. Som längst kan den förlängas ett år efter att den egentligen skulle ha löpt ut.

Hur ångrar jag mitt mobilabonnemang?

Du kan ångra ditt abonnemang på flera sätt. Du kan antingen kontakta operatören via e-post, brev eller telefon. Vid en eventuell tvist måste du kunna bevisa att du faktiskt har ångrat dig. Därför är det alltid bäst att göra det skriftligt och behålla en kopia. Det finns inte några formkrav på hur uppsägningen måste se ut.

Skickar du in din uppsägning skriftligt kan det vara bra att göra det som rekommenderat brev eller via e-post.

Så ångrar ditt mobilabonnemang steg för steg

  1. Dubbelkolla att 14 dagar inte hunnit gå från köpet.
  2. Kontakta operatören skriftligt (rekommenderas). Skickar du ett fysiskt brev kan det vara bra att skicka det som rekommenderat brev.
  3. Skriv en uppsägning. Det finns inga formkrav för hur uppsägningen ska se ut men det kan vara bra att inkludera personnummer och datum.
  4. Spara en kopia. Skickar du via e-post kan det vara bra att spara ner mejlet på hårddisken.

Du kan bli betalningsskyldig om du har börjat använda tjänsten

Det går bra att lämna tillbaka ett abonnemang även om du redan har börjat använda det. Men i så fall får du räkna med att bli betalningsskyldig. Du kommer då att bli tvungen att betala för den delen av tjänsten du har utnyttjat.

Vad är det för skillnad på returrätt och ångerrätt?

Retur- och bytesrätt eller öppet köp innebär att ett företag ger sina kunder möjligheten att köpa produkter och sedan lämna tillbaka dem inom en viss period, enligt särskilda villkor. Retur- och bytesrätt grundar sig inte i lagen, utan det är upp till varje företag att bestämma om de ska erbjuda sina kunder den möjligheten eller ej.

Ångerrätten skulle kunna beskrivas som en särskild form av öppet köp, men den är reglerad enligt lag och något som företag som säljer produkter och tjänster på nätet måste erbjuda sina kunder.