5G

5G är femte generationens mobilnät som är snabbare, kraftfullare och har högre datakapacitet än både 2G, 3G och 4G. Här berättar vi mer om fördelarna med 5G, hur tekniken skiljer sig från äldre generationer och vad du behöver för att kunna koppla upp dig mot 5G-nätet.

Hur skiljer sig 5G från äldre nätverk?

5G baseras på en helt annan teknik än 2G, 3G och 4G. Dessutom använder 5G-nätet betydligt högre frekvenser än sina föregångare, vilket är den främsta faktorn bakom de höga hastigheterna, stora datakapaciteten och korta svarstiderna.

De främsta fördelarna med 5G är alltså

  • Större datakapacitet (klarar av mer krävande programvara)
  • Högre hastigheter (laddar exempelvis sidor snabbare)
  • Kortare svarstid (ingen fördröjning under exempelvis videosamtal)

Även om 5G till viss del är en vidareutveckling av 4G finns det betydande skillnader mellan de två senaste nätverken, och det handlar framför allt om vilka frekvenser de använder. Här nedanför går vi igenom lite kort vad låga respektive höga frekvenser innebär i mobilnätssammanhang.

Låga frekvenser (4G)

Tidigare generationers nät (4G, 3G och 2G) har alla använt låga frekvenser. Låga frekvenser har lång räckvidd och har därför varit att föredra fram tills nu. Låga frekvenser (450–700 MHz) kan nå så långt som ungefär en mil.

Problemet med låga frekvenser är att de har sämre datakapacitet än vad höga frekvenser har. Och i dag kommer fler och fler avancerade appar och programvara som kräver bättre datakapacitet.

Höga frekvenser (5G)

5G använder som sagt en högre frekvens som ger större datakapacitet, men även förbättrad kapacitet för så kallad ”beamforming”. Det är en teknik som gör att nätverket riktar dataströmmar direkt mot anslutna enheter, i stället för att skicka ut signaler åt alla håll som till exempel 4G/LTE-nätverk. 5G-nätverk tar med andra ord vara på signalstyrkan på ett effektivare sätt.

Hur lång räckvidd har en 5G-mast?

Nackdelen med höga frekvenser är att räckvidden är kortare. Tester har visat att de ofta bara når några hundra meter, vilket innebär att det krävs fler 5G-basstationer för att kunna ge samma täckning som med 4G.

Hur snabbt kan jag surfa med 5G?

Normalhastigheterna i de 5G-nät som finns i Sverige i dag bör ligga mellan 300 och 600 Mbit/s. Men hur höga 5G-hastigheter just du kommer upp i beror lite på vilken operatör du har, hur 5G-täckningen är där du befinner dig och vilken kapacitet din enhet eller tekniska utrustning besitter.

Den teoretiska topphastigheten i 5G är 10 Gbit/s (1 240 Mbit/s), men även under optimala förhållanden är det i dagsläget ingen ”vanlig” konsument som kommer att nå så höga hastigheter med en mobil enhet.

Hur mycket bättre är 5G än 4G?

5G kan ge betydligt högre hastigheter än 4G. Som vi nämnde här ovanför ligger normalhastigheterna på mellan 200 och 600 Mbit/s, vilket kan jämföras med mellan 10 och 80 Mbit/s för 4G. Maxhastigheten i 4G (för mobila enheter) ligger på 100 Mbit/s, vilket alltså är cirka tio gånger lägre än i 5G.

Man märker även en tydlig skillnad mellan 5G och 4G när det gäller svarstiden (latency på engelska). 5G har en svarstid på bara ett par millisekunder, medan svarstiden i 4G ligger på upp mot 50 millisekunder.

Vad innebär det att 5G har korta svarstider?

Man kan säga att svarstiden, eller latensen, beskriver fördröjningen mellan att skicka och få information. Ju lägre latens, desto snabbare transporteras data mellan enhet och server, vilket bidrar till en stabilare uppkoppling och en smidigare upplevelse för dig som användare.

Tack vare 5G kan till exempel videosamtal ske i realtid, och vi behöver inte längre irritera oss på fördröjningar även om personen man pratar med befinner sig långt borta. 

5G-nätverkets låga latens för med sig nya utvecklingsmöjligheter för många delar av samhället, inte minst inom vård och omsorg. Vi tar upp två exempel här nedanför.

Vård i realtid

Kortare svarstider ger förbättrade förutsättningar för att bedriva sjukvård på distans. I praktiken skulle en läkare kunna sitta på andra sidan jorden och samtidigt ge vård till en patient i realtid. Det kan också handla om en effektivisering av sjukvården, såsom en mobil mammografimottagning där personal endast finns med på länk eller inte alls.

Krisvård vid olyckor

Krisvård över stora distanser och till svåråtkomliga områden är en annan positiv effekt som man förväntar sig av 5G. Det kan handla om att skicka ut exempelvis en hjärtstartare med en drönare innan ambulans hinner fram till platsen.

Den här sortens krisvård blir särskilt aktuell vid exempelvis trafikolyckor. En vision är att systemen hinner reagera och vidta nödvändiga åtgärder redan innan en person larmar om olyckan. Detsamma gäller för system som kan komma att upptäcka exempelvis skogsbränder i ett tidigt skede.

Varför har 5G större datakapacitet?

5G-nätets stora kapacitet beror till stor del på en teknik som kallas MIMO (Multiple Input Multiple Output), eller egentligen Massive MIMO (på grund av det stora antalet antenner) som gör att flera användare kan vara anslutna mot samma nätverk samtidigt med flera antenner på en sändare och mottagare. MIMO används även för 4G, men då handlar det alltså inte om ett ”massivt” antal  antenner.

MIMO liknar MU-MIMO (Multiple User, Multiple Input, Multiple Output) som ofta används för att kunna koppla upp flera användare och enheter mot ett wifi-nätverk, till exempel i en bostad eller på ett kontor.

Det här krävs för att kunna använda 5G

För att du ska kunna koppla upp dig mot 5G behöver du en operatör med ett aktivt 5G-nät och både ett mobilabonnemang och en enhet som stödjer tekniken.

Tips! På vår sida 5G-abonnemang kan du enkelt jämföra operatörernas erbjudanden och hitta det bästa och billigaste alternativet för dig.

I dag säljer många operatörer 5G-mobiler från flera olika tillverkare, så du har goda möjligheter att hitta både abonnemang och enhet på ett och samma ställe.

Måste man byta simkort för att få 5G?

Om din operatör precis har lanserat 5G kan du i vissa fall behöva byta simkort för att få tillgång till 5G-nätet, men det kommer din operatör i så fall informera dig om och då skickar de ett nytt simkort till dig via post.

Tips! Är du osäker på om ditt simkort stödjer 5G eller ej är det bäst att du hör av dig till din operatör.

Beställer du ett abonnemang som inkluderar 5G från start får du alltid ett simkort som stödjer tekniken. 

Vilka operatörer erbjuder 5G?

I dagsläget har alla de största operatörerna 5G-nät och även många av de mindre som delar nät med någon av de större. Här nedanför listar vi alla operatörer som erbjuder 5G i dagsläget.

Får man 5G automatiskt när man beställer mobilabonnemang?

Nej, det är inte säkert att alla av operatörens abonnemang inkluderar 5G, bara för att operatören har ett 5G-nät. I vissa fall ingår 5G bara i de största abonnemangen, de vill säga abonnemangen med mest surf, men det ska framgå tydligt av abonnemangsbeskrivningen

Det finns också vissa operatörer som erbjuder möjligheten att lägga till 5G i sitt abonnemang mot en extra kostnad, men dessa har vi inte tagit med i listan ovanför. Det gäller till exempel Fibio och Mybeat.

Varför står det 4G på mobilen när jag ska ha 5G?

Även om du har ett 5G-abonnemang och en 5G-mobil och befinner dig i ett område som ska ha 5G-täckning kan det fortfarande hända att mobilen ansluter till 4G-nätet. Dessa två nätverk samarbetar nämligen för att kunna erbjuda dig bästa möjliga uppkoppling.

Men det kan också vara så att din mobil inte har den senaste versionen av operativsystemet (Android eller iOS). Dubbelkolla detta och uppdatera vid behov.

Vilket är det bästa 5G-abonnemanget?

Enligt vår bedömning är Vimlas mobilabonnemang 20 GB det bästa just nu, och eftersom 5G ingår så är det ju även det bästa 5G-abonnemanget. Läs om varför vi tycker att Vimlas abonnemang sticker ut på våra sida Bästa mobilabonnemanget.

Men eftersom vi inte vet något om dina personliga behov och preferenser så kan vi inte säga att Vimla är det bästa alternativet just för dig. Gå till vår sida om 5G-abonnemang så kan du själv jämföra flera olika alternativ.

Var i Sverige finns det 5G-täckning?

I dagsläget har operatörerna kommit längst med sina respektive 5G-utbyggnader i landets större städer, och majoriteten av dem ligger i mellersta och södra Sverige. Jämför man operatörernas täckningskartor för 5G ser Telias nät ut att vara mest utbyggt, om man ser till landet som helhet.

Finns det 5G där jag bor?

För att få veta om det finns 5G där du bor kan du gå in på operatörens hemsida och leta upp den senaste informationen om vilka städer som hittills har omfattats av utbyggnaden. Du kan även gå till operatörens täckningskarta och söka på din adress och se om det finns 5G-täckning i ditt område.

Är 5G farligt?

Det har varit många diskussioner om säkerheten runt 5G-tekniken. Det är framför allt den nya frekvenserna och de unika radiovågorna som har legat till grund för oron. Men enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det inte farligare att använda 5G än vad det är att använda 2G, 3G eller 4G, trots att teknikerna skiljer sig på ett par betydande punkter.

Myndigheten bedömer alltså 5G som helt ofarligt, men försäkrar samtidigt att de kommer att fortsätta göra tester.