Svenska operatörer

Sverige har ett relativt välutbyggt nät för trådlös kommunikation, åtminstone för områden som är någorlunda tättbefolkade. För glest befolkade områden har Sverige samma problem som till exempel Norge och Finland, det vill säga det är dyrbart att bygga ut kapacitet som har få möjliga användare och därmed få möjliga kunder. I Sverige har statsmakten gått in med subventioner, som på sikt bör medföra hygglig täckning även i till exempel fjällkedjan. De allra flesta bor dock i tätbefolkade områden, och har vanligtvis bra täckning.

Större svenska operatörer

Telia, som egentligen heter TeliaSonera, har sitt ursprung i det statliga nätverk som grundades redan 1850. Med viss rätt kan de kalla sig det äldsta bolaget. De är dessutom den största operatören i Sverige, och den femte största i Europa. Det beror bland annat på att de har hög närvaro i Norden, Baltikum, Spanien och Ryssland. Telia erbjuder mobil uppkoppling med både 3G- och 4G-teknik, och har ett stort utbud av olika abonnemang, kontantkort och telefoner.

Telenor är Norges största börsnoterade företag med verksamhet över stora delar av världen, där de i huvudsak arbetar med olika kommunikationslösningar. Totalt sett har Telenor över 120 miljoner kunder på sina mobila lösningar. I Sverige använder de ett eget mobilnät.

Tele2, som är en del av Kinnevik, startades redan 1993 som en konkurrent till det då fortfarande statliga Televerket. Tele2 framhåller gärna sitt stora utbud av olika abonnemang, där det skall gå att hitta abonnemang ”för alla”.

3 är en av de nyare aktörerna. De startade år 2000, men hör trots det till de stora aktörerna. De har sitt eget mobilnät, och var faktiskt först med att lansera 3G-tekniken i Sverige.

Samtliga dessa aktörer anger att de når 98–99 % utav befolkningen i Sverige.

 

Mindre svenska operatörer

Halebop är en del av TeliaSonera och kan enkelt sägas vara Telias lågprismärke. Eftersom de använder Telias nät blir deras täckning samma som för TeliaSonera. Halebop har ett betydligt snävare utbud av tjänster än TeliaSonera, men har flera år i rad blivit utsedda som företaget med de nöjdaste kunderna.

Comviq är en del av Tele2, och var länge starkt förknippade med kontantkort. De var tidigare Tele2:s sätt att sälja kontantkort. Numera säljer man även abonnemang, och har flera erbjudanden med obegränsad surf. Man använder förstås Tele2:s nät, men samarbetar även med flera andra operatörer.

Hallon är en operatör som använder 3:s nät. Det har ett relativt begränsat utbud av abonnemang och kontantkort. Man profilerar sig gärna med att kunder inte binds till långa kontrakt, och att de inte har mycket finstilt i sina avtal.

Vimla är en av de senaste aktörerna inom mobilanvändning. De profilerar sig starkt på att vara enkla, det vill säga ingen bindningstid och möjlighet att inom vissa gränser själv definiera abonnemang. De använder Telenors nät. En tilltalande del i deras erbjudande är att oanvänd surf, samtal och SMS sparas för alltid för senare användning.

 


 
 

Operatörernas mobiltäckning

Egentligen finns det bara en handfull unika nät i Sverige. Det är Telia, Tele2, Telenor och 3. Det finns faktiskt ett femte nät, Net1, men de utnyttjar oftast ”fel” frekvenser. Alla andra operatörer har köpt plats på en eller flera av dessa nät. Nu har inte alla nät full täckning överallt. Det finns nästan alltid kartor från operatörerna som visar täckning i olika färger. Där kan du se om din egen ort har bra eller mindre bra täckning.

Du måste dock förstå att dessa kartor är teoretiskt beräknade. En ort som enligt kartan har bra täckning kan visa sig nästan omöjlig. Det beror i huvudsak på att radiovågor av den här frekvenser inte kan ta sig över berg och andra hinder. Ett av de säkraste sätten att hitta bästa täckning är att fråga grannar vad de har för abonnemang. Om de exempelvis har Tele2 kan du lätt ta reda på vilka operatörer som använder Tele2.