pressbild på digitaliserings-och infrastrukturminister anders ygemanTelekom idag har pratat med digitaliserings- och infrastrukturminister Anders Ygeman, som tror på en relativt snabb och smidig etablering av de "riktiga" 5G-hastigheterna i Sverige. Det vill säga om PTS 5G-auktioner kan genomföras enligt plan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Mobilnät

Efter många om och men beräknas PTS 5G-auktion gå av stapeln nästa vecka, vilket då också blir det riktiga startskottet för etableringen av femte generationens nätverk i Sverige. Det har talats en del om att Sverige ligger en bra bit efter på 5G-resan jämfört med andra länder, men digitaliserings- och infrastrukturminister Anders Ygeman är av en annan åsikt. Det skriver Telekom idag.

Det har varit en lång startsträcka för PTS 5G-auktioner, som av olika anledningar har fått lov att skjutas upp ett flertal gånger under det gångna året. Nu beräknas auktionen dock att kunna inledas på tisdag den 19 januari, och efter det kan 5G-etableringen äntligen ta fart på riktigt.

Om Sverige ligger efter jämfört med andra länder? Vissa menar just det, men Telekom idag har pratat med digitaliserings- och infrastrukturminister Anders Ygeman som hävdar motsatsen.

På samma nivå som andra länder i Europa

Enligt Anders Ygeman ligger Sverige på ungefär samma 5G-nivå som de andra europeiska länderna, men att vi däremot befinner oss en bit efter länder som exempelvis Kina och Sydkorea. Ygeman menar dock att Sverige har goda förutsättningar att avancera.

– Sverige är ett land med väldigt hög mobil- och bredbands-penetration och ett land där många gillar att ligga i framkant. När de större kommersiella näten nu börjar rulla ut kommer vi snabbt få ut 5G, säger han till Telekom idag.

Tror på relativt smidig 5G-etablering

Ygeman berättar att man från myndighetshåll ännu inte har vidtagit några åtgärder för att skynda på 5G-etableringen. Det kommer i nästa fas. Om auktionen nu kan genomföras som planerat, tror han dock att själva lanseringen kommer kunna fortskrida både snabbt och smidigt.

Står bakom PTS tillämpning av lagkraven

Orsaken till att 5G-auktionen i november ännu en gång var tvungen att skjutas på framtiden, var den tvist som blossade upp mellan PTS och den kinesiska tillverkaren Huawei. Anders Ygeman menar att det är helt naturligt att PTS har tillämpat de skärpta lagkraven, och att man nu får se vad den rättsliga processen utmynnar i.