Unga personer sitter på bänk med sina mobiler.Enligt en ny undersökning från Vimla är det många svenskar som upplever att mobilen är en källa till avkoppling och ett större socialt sammanhang. Det gäller framför allt bland unga vuxna. Foto: guruXOX/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt en ny undersökning initierad av Vimla är våra mobiltelefoner, till skillnad mot vad som sagts tidigare, ett värdefullt verktyg för avkoppling. Det gäller framför allt för unga vuxna. Många uppger att de kan vara sig själva när de är online och att det är lättare att knyta nya kontakter.

På uppdrag av Vimla har YouGov gjort en undersökning om svenskarnas förhållande till sina mobiltelefoner. 1 008 personer, samtliga över 18 år, deltog i undersökningen som genomfördes under perioden 11–14 juni 2021. Det man kan se rätt tydligt är att vi har börjat se vår skärmtid i nytt ljus.

Tipsen om digitala detoxar må tidigare ha florerat friskt, men enligt undersökningen är det många som ser sin mobiltelefon som en källa till avkoppling och social inkludering.

”En väg till en större social värld”

61 procent av de svarande uppger att mobilen gör att de känner sig mindre ensamma, och 65 procent uppger att mobilen hjälper dem att koppla av. 44 procent tycker att det är lättare att träffa nya personer online och 35 procent upplever att det är lättare att vara sig själv. Ida-Cecilia Musil, Vimlas Content Manager, menar att det digitala ofta jämförts med någon slags drog, och att det som händer online inte skulle vara på riktigt.

– Mobiltelefonen är ofta en väg till självförverkligande och en större social värld, speciellt för dagens unga. Vi behöver inte dra någon fånig gräns, säger hon i ett pressmeddelande.

Kritiken mot nätet till viss del befogad

Ida-Cecilia Musil tillägger dock att kritiken mot det som kan ske på internet såklart till viss del är befogad. Hat och mobbning är aldrig okej varken online eller offline. Men eftersom många, framför allt unga, uppger att mobilen inger trygghet menar hon att det är fel att prata om internet som en plats full av hat och ondska.

Mobilen har stor betydelse för unga vuxna

I åldersgruppen 18–39 år ser det enligt undersökningen ut som att både mobilen och internet betyder ännu mer. Fler än hälften upplever att de kan vara sig själva när de kopplar upp sig, och 63 procent tycker sig ha lättare att knyta nya kontakter. Motsvarande siffror för åldersgruppen 40 år och uppåt är 26 respektive 34 procent.

Enligt Ida-Cecilia Musil har skillnaden mellan generationerna förmodligen att göra med att äldre inte har vuxit upp med mobilen som en lika självklar, och positiv, del av livet som yngre har. Hon menar att det därför finns en risk att man underskattar mobilens värde för många unga.