tecknad bild på gruvarbetare som använder 5G-enheter och maskiner som körs på distansBland annat gruvindustrin kommer kunna söka tillstånd för att använda de nya 5G-frekvenserna i verksamheten. Foto: Solveig Been/Shutterstock.com

Mobilnät

Efter operatörernas 5G-auktion i januari är det nu lokala verksamheters tur att få 5G-frekvenser tilldelade. Post- och telestyrelsen har gjort ett förslag på villkor för 5G-tillstånd som industrier, sjukhus och andra verksamhetsområden ska kunna ansöka om inom kort. Men först ska förslaget ut på remiss.

Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) har arbetat på ett förslag på villkoren till lokala tillstånd för 5G-banden. Tillstånden gör det möjligt att tillämpa 5G-frekvenserna lokalt inom olika verksamheter, till exempel industrier, lager, gruvor, hamnar och sjukhus.

Nu har förslaget skickats ut på remiss, där andra aktörer kan lämna synpunkter. Det berättar PTS i ett pressmeddelande.

5G-villkoren ska möta behoven och öppna för nya användningsområden

Man har tidigare haft konsultationer med de olika marknaderna för att identifiera lokala behov av 5G-frekvenserna. Det är utifrån dessa behov som PTS har tagit fram villkorsförslagen.

Villkoren ska göra det möjligt att tillämpa frekvenserna på ett robust och ändamålsenligt sätt och kunna rulla ut 5G till fler användningsområden runt om i landet. Dessutom ska det lämnas utrymme för vidare utveckling och innovation inom 5G-teknik.

De föreslagna villkoren ska även bidra till effektiv ändring av spektrumfrekvenserna i enlighet med strategin som PTS tagit fram tidigare.

Ansökan kan komma igång redan efter sommaren

Remissinstanserna har fram till den 15 juni på sig att lämna sina synpunkter. Sedan kommer PTS att fastställa vilka villkor som ska gälla och hur verksamheter ska göra för att ansöka om lokala 5G-tillstånd.

Planen är att tilldelningen av dessa tillstånd kommer att påbörjas redan under året. Enligt tidplanen i remissdokumentet kommer den första ansökningsmöjligheten att öppnas upp i september månad.

Remissdokumentet för lokala 5G-tillstånd finns på Post- och telestyrelsens hemsida för den som är intresserad att ta del av det. Där finns också bilagor som visar hur villkoren är tänkta att se ut för de olika spektrumfrekvenserna i 5G-nätet.