händer håller fram huaweitelefon mot svart bakgrund2020 beräknas bli ett utmanande år för tillverkaren Huawei. Foto: muhamad mizan bin ngateni/Shutterstock.com

Nyheter

Det har länge gått bra för telekomjätten Huawei, men en prognos tyder på att försäljningssiffrorna nu kommer att börja dala. Förbudet mot att använda Google-tjänster sägs vara en hotande faktor, men man tror även att coronavirusets snabba framfart kommer påverka försäljningen negativt.

Den kinesiska telekomtillverkaren Huawei har under många år rönt stora framgångar på den globala telekommarknaden. Till och med under ett något oroligt 2019 lyckades företaget hålla sina försäljningssiffror uppe, och de gjorde även ett lyckat år hemma på den kinesiska marknaden.

Men nu räknar företaget med sjunkande försäljningssiffror och har på flera sätt ett utmanande år framför sig. Det rapporterar Mobil.se.

Försäljningen beräknas sjunka med 20 procent

Huawei har i sina prognoser för året räknat med att tappa cirka 20 procent av sin försäljning. När prognosen gjordes i januari var det främst förbudet mot att använda Googles tjänster som man trodde skulle utgöra det största hotet. Nu finns det risk för att coronavirusets drastiska framfart kommer sänka företagets försäljningssiffror ytterligare.

Påverkat tillverkningen

Coronavirusets utbrott och spridning innebär svårigheter för hela telekommarknaden. För Huaweis del har det bland annat påverkat produkttillverkningen. Företaget har till exempel behövt stänga en del fabriker, och de har även haft problem med att ta fram vissa komponenter.

Enligt Mobil.se har den digitala nyhetssajten The Information bett Huawei att kommentera situationen och de uppgifter som finns i nuläget, men företaget har avböjt.

Ökad försäljning i Ryssland och Turkiet

I Huaweis prognos för 2020 finns även strategier för att stå emot de sjunkande siffrorna. Enligt uppgifter kommer företaget bland annat att fokusera på ökad försäljning på de marknader som inte domineras av Googles tjänster. Ett exempel är telekommarknaden i Ryssland, där Huawei redan har utökat sina sälj- och marknadsföringsstyrkor.