Grupp ungdomar som sitter bredvid varandra och håller på med sina mobiltelefonerOperatören Tre lanserar Mobilpantardagen den 26 oktober för att få fler svenskar att återvinna sina gamla mobiltelefoner. Foto: SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Operatörsnyheter

I Sverige är vi dåliga på att återvinna mobiltelefoner och därför lanserar Tre mobilpantardagen. Det ska få fler svenskar att återvinna sina gamla mobiltelefoner.

81 procent av svenskarna har minst en gammal mobiltelefon hemma och andelen som har minst 5 mobiltelefoner hemma är hela 19 procent. Det visar en färsk undersökning från Sifo. 

Dåliga på att återvinna mobiltelefoner

Enligt Tres kommunikationsdirektör, Mårten Lundberg, är vi i Sverige bra på återvinning, men inte när det gäller mobiltelefoner. I en undersökning från Sifo som har gjorts på uppdrag av Tre är det många som inte vet hur man återvinner mobiltelefonen och att den blir liggande av ren lathet. För att få fler svenskar att återvinna sina mobiltelefoner lanserar Tre Mobilpantardagen som är den 26 oktober.

Av de tillfrågade uppger 43 procent att den största anledningen till att man kan tänka sig att återvinna en mobiltelefon är att den tas hand om på ett säkert och miljövänligt sätt. Bara 19 procent tycker att det är viktigare att man får värdet av telefonen.

Gamla mobiltelefoner töms på information när de återvinns

Enligt Mårten Lundberg har operatörerna ett ansvar för att de mobiltelefoner som säljs tas om hand på rätt sätt. I Tres butiker kan kunden vara säker på att all information som finns på mobiltelefonen tas bort innan den repareras och får nytt liv eller återvinns.

Under de tre år som undersökningen har genomförts visade det sig att det inte händer så mycket när det gäller återvinning av mobiltelefoner. Siffran för de som inte återvinner mobilen har legat runt 76 procent de senaste åren. Det finns flera anledningar till att man inte återvinner mobiltelefonen. En del vill ha en hemma i reserv och en del ger sin gamla mobil till någon i familjen.

Antalet som återvinner mobilen minskar

Under 2018 uppgav 77 procent att de hade en oanvänd mobil hemma. Siffran har ökat och i år är det hela 81 procent som har en mobil hemma som de inte använder. Även de som har minst 5 oanvända mobiler hemma har ökat från 16 procent 2018 till 19 procent i år.

Den 26 oktober är det är första gången som Mobilpantardagen genomförs. Även om du inte kan lämna din gamla mobil just den 26:e har Tre ökat fokus på mobilåtervinning hela veckan. Oavsett om du är Tre-kund eller inte kan du lämna in din mobil i en Tre-butik och välja om du vill skänka värdet av den till Barncancerfonden eller till att minska kostnaden för ditt mobilabonnemang