Tunnelbanetåg på räls i solnedgången.Tunnelbaneresandet i Stockholm har påverkats av dessa två pandemiår, och siffrorna har uder de senaste veckorna stannat på strax över 80 procent av resandet innan pandemins utbrott. Det visar Tres senaste kartläggning. Foto: Nikonov Vladimir/Shutterstock.com

Undersökningar

Tres ”Jobb- och nöjesindikator” visar att två år av restriktioner har påverkat stockholmarnas resande med kollektivtrafiken. Under de senaste veckorna har tunnelbaneresandet nämligen stannat på cirka 80 procent av det ”normala” resandet, det vill säga resandet innan pandemins utbrott. 

Under pandemin har Tre via Jobb- och nöjesindikatorn löpande delat med sig av aggregerad och anonymiserad nätverksdata för att ge en bild av hur väl svenskarna anpassat sitt resande efter myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Man har dels kollat förändringar i mobiltrafiken vid viktiga knutpunkter i landets tre största städer under morgonen, dels vid populära nöjeskvarter kvällstid.

Den senaste kartläggningen över stockholmarnas resande i kollektivtrafiken vid stationerna T-centralen, Slussen och Hötorget visar att dessa två pandemiår har satt sina spår. Tunnelbaneresandet har stannat på strax över 80 procent (83 procent för att vara exakt) av resandet innan pandemins utbrott.

Resandet har pendlat mellan 20 och 60 procent

Enligt Tres mätningar har tunnelbaneresandet i Stockholm pendlat mellan 20 och 60 procent under de senaste två åren. I slutet av förra året såg man en ökning, men under julhelgen började siffrorna tillfälligt röra sig nedåt igen.

Under de tre första månaderna av 2022 ökade resandet igen, men under april och maj planade siffrorna ut och nu har det hållit sig runt 80 procent av det ”normala” resandet.

Lägre tryck i kollektivtrafiken trots lugnare pandemiläge

Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre, konstaterar att två år av nya åtgärder och rekommendationer varvade med lättade restriktioner har haft tydlig inverkan på stockholmarnas reserutiner. Detta trots att pandemiläget är lugnare och att vi nu levt i någon slags normalitet ett bra tag.

– Det återstår att se om vi stannar på den platå vi ser eller om resandet ökar ytterligare längre fram, säger han i ett pressmeddelande.