vy över kungsportsplatsen i göteborg kvällstidHelges strålande väder fick fler människor att träffas ute vid populära nöjesstråk. Enligt Tres Nöjesindikator var ökningen som störst vid Kungsportsplatsen i Göteborg. Foto: Paul2015/Shutterstock.com

Undersökningar

Det soliga vädret under den gångna helgen resulterade i en kraftig ökning av antalet människor ute i vimlet vid storstädernas populära nöjesstråk, enligt Tres Nöjesindikator. Den största ökningen noterades på söndagen vid Kungsportsplatsen i Göteborg med hela 132 procent fler människor i rörelse jämfört med söndagen helgen innan.

Tres Jobb- och Nöjesindikator samlar in anonymiserad nätverksdata för att se hur svenskarna rör sig på morgonen respektive eftermiddags- och kvällstid. Syftet är att få en bild av hur vi förhåller oss till myndigheternas rekommendationer nu under den pågående pandemin. Nöjesindikatorn mäter aktiviteten vid våra tre storstäders populäraste nöjesstråk mellan 16.00 och 18.59, och siffrorna för den gångna helgen visar på en markant ökning på samtliga platser.

Fint väder bidrog till ökat vimmel utomhus

Tres kommunikationsdirektör Mårten Lundberg menar att siffrorna för denna helg jämfört med siffrorna för helgen innan visar på att det varma och soliga vädret var en bidragande faktor till det ökade vimlet.

Den största ökningen uppmättes under söndagen vid Kungsportsplatsen i Göteborg med rekordhöga 132 procent fler människor jämfört med söndagen innan. På Stureplan och vid Nytorget i Stockholm låg ökningen på 57 respektive 49 procent, och vid Lilla torg i Malmö på 46 procent.

Störst procentuell ökning på söndagar

Enligt Mårten Lundberg tyder siffrorna på att fredagar är en populär dag att umgås utomhus, och man ser en rätt kraftig ökning bara på en vecka. Fredagen den 16 april hade antalet människor i rörelse på Stureplan och vid Nytorget ökat med 37 respektive 35 procent, vid Lilla torg med 11 procent och vid Kungsportsplatsen med 20 procent.

Den största procentuella ökningen ser vi dock på söndagar, så vädret verkar uppenbart ha en stor påverkan, tillägger Mårten Lundberg.