vänthallen på Stockholms centralstation med ganska lite folkDet har varit mindre folk än vanligt i rörelse på centralstationerna större delen av coronaåret. Foto: Stefan Holm/Shutterstock.com

Undersökningar

Den här veckan är det ett år sedan de första restriktionerna infördes av Folkhälsomyndigheten. Under hela den tiden har Tre mätt rörelsedata på de större centralstationerna i landet, för att se hur människor rör sig i kollektivtrafiken. Datan har sedan analyserats för att undersöka hur väl befolkningen har följt restriktionerna.

De här mätningarna har kallats för Jobbindikatorn, eftersom de främst mäter aktivitet på morgonen innan arbetsdagens start.

– När vi tittar tillbaka på året ser vi att bortsett från en tioveckorsperiod i början av hösten så har antalet människor i morgonruschen legat på nivåer under hälften av en normalvecka före pandemin, sammanfattar Tres kommunikationsdirektör Mårten  Lundberg.

Vill du se hur rörelsedatan har sett ut på de olika stationerna kan du testa det interaktiva verktyget för Jobbindikatorn.

Tre faser av upp- och nergångar i morgonruschen

När Tre nu summerar året syns att utvecklingen skett i tre faser. Den första var i mars, när antalet personer morgonruschen minskade hastigt. Jämfört med en normalvecka var 39 procent i rörelse i Stockholms kollektivtrafik, 45 procent i Göteborg, 50 procent i Malmö och 59 procent i Uppsala. En mindre ökning skedde i maj, men sedan gick trafiken ner igen under sommaren.

Efter semesterperioden skedde den andra fasen, när rörelsen i stället ökade rejält och blev mer likt en normalvecka. I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö var ökningen 70 procent, och i Uppsala hela 100 procent. Några veckor senare slog den andra smittovågen till, och därmed minskade trafiken igen.

Fas nummer tre började i oktober när nya restriktioner infördes. Då blev nivåerna snabbt lika låga som i mars, till och med ännu lägre i vissa fall. De lägsta siffrorna på hela året uppmättes vecka 52.

Jobbresandet har ökat igen i början av året

Nu i början av 2021 sker tydliga ökningar i städerna igen. Dock ska man komma ihåg att ökningen sker från betydligt lägre nivåer, påpekar Mårten Lundberg.

Antalet personer i rörelse ligger nu på 33 procent av en normalvecka i Stockholm och 39 procent i Malmö och Göteborg. I Uppsala har morgontrafiken ökat till hela 71 procent av normal nivå.