Två män skakar handTre och IoT-företaget Bumbee Labs har inlett ett samarbete. Foto: Gutesa/Shutterstock.com

Operatörsnyheter

Tre Sverige har inlett ett samarbete med IoT-företaget Bumbee Labs. Tre ska förse bolaget med mobil uppkoppling så att de kan mäta besöksflöden i både stadskärnor och köpcentrum. Den data som samlas in ska hjälpa butiker att optimera sin verksamhet.

Den svenska mobiloperatören Tre har slutit avtal med Bumbee Labs, ett företag inom IoT, Internet of Things. Tre kommer framöver att stå för den mobila uppkopplingen till Bumbee Labs IoT-lösningar.

Bumbee Labs mäter bland annat besöksflöden i stadskärnor och köpcentrum, vilket är ett steg närmare smartare städer. Det man gör är att samla upp anonymiserade wifi-signaler från befolkningens smartphones. Tillvägagångssättet är godkänt av Datainspektionen.

Bra uppkoppling behövs för att mäta besöksflöden

Genom att mäta besöksflöden kan Bumbee Labs bland annat se hur människor rör sig på ett visst område och hur länge. Den informationen kan butiker dra nytta av för att optimera sin verksamhet. En förutsättning för att göra dessa mätningar är säker uppkoppling.

Tres lösning är helt mobil vilket gör att Bumbee Labs inte behöver ha någon fast nätverksuppkoppling för att samla in all information. All data hanteras direkt via Tres IoT Control Centre.

Bumbee Labs vd, Karl Samuelsson, är väldigt glad över att ha tecknat avtal med just Tre. Han anser att operatören är pålitlig, kostnadseffektiv och har ett starkt driv inom IoT.

Samarbetet gör det även möjligt för Bumbee Labs att på sikt expandera utomlands.

Tre ser fram emot samarbetet med Bumbee Labs

Adam Boström arbetar som Product Manager inom IoT hos Tre. Han tycker att det ska bli mycket spännande att få arbeta tillsammans med ett företag som Bumbee Labs. Han menar på att företaget har några av de viktigaste nycklarna för att skapa smarta städer.

Han anser även att samarbetet med Bumbee Labs visar på en styrka hos Tre som en pålitlig och säker leverantör av framtidens mobilnät och uppkopplingslösningar.