Passagerare som ska gå på tunnelbanan i stockholm.Tres Jobbindikator visar på en kraftig ökning av resandet i kollektivtrafiken under de senaste veckorna. Beslutet om lättade restriktioner har fått siffrorna att stiga snabbt. Foto: connel/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt Tres Jobbindikator har antalet människor i kollektivtrafiken i Sveriges största städer ökat kraftigt under de senaste veckorna. Sedan regeringen gick ut med beslutet att lätta på restriktionerna har siffrorna fortsatt att stiga med hög fart, skriver Tre i ett pressmeddelande.

Tres Jobbindikator kan genom insamlad och anonymiserad nätverksdata ge en bra inblick i hur svenskarna reser och rör sig i kollektivtrafiken på morgonen. Mätningarna sker mellan 08.00 och 09.00 vid några av landets viktigaste knutpunkter, som Stockholms tunnelbana och Göteborgs och Malmös centralstationer. Under pandemin har det gett en bild av hur väl vi anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer.

Den senaste mätningen visar att svenskarnas resande i kollektivtrafiken har ökat kraftigt under de senaste veckorna.

Siffrorna har ökat snabbt efter beslutet om lättade restriktioner

Det var efter att regeringen gav besked om lättade restriktioner från och med den 29 september som siffrorna snabbt började ticka uppåt.

– Att det skulle vara en så kraftig uppgång redan innan restriktionerna lättats är överraskande. Men vi är inte tillbaka på samma nivåer som före pandemin, säger Tres kommunikationsdirektör i pressmeddelandet.

Högsta nivån sedan vecka 11 2020

Vid T-centralen, Fridhemsplan, Hötorget och Östermalmstorg i Stockholm uppmättes under förra veckan den största rörligheten sedan vecka 11 2020. Enligt Tre var antalet personer i rörelse då cirka 56 procent av en ”normalvecka”.

Även vid Göteborgs centralstation såg man den största rörligheten i kollektivtrafiken sedan vecka 11 förra året, medan Malmö C hade den största rörligheten sedan vecka 40.

Högt tryck även förra hösten, men snabb nedgång efter nya krisåtgärder

Trycket i kollektivtrafiken var högt även under hösten 2020 och nivån var då nästan lika hög som under förra veckan. Men siffrorna visar på en snabb nedgång efter att regeringen införde strängare åtgärder i syfte att bromsa smittspridningen.