man i självkörande bil håller inte i ratten5G Ride-projektet ska resultera i att införa självförande fordon i den allmänna trafiken. Foto: riopatuca/Shutterstock.com

Samarbeten

Under 2020 testades självkörande fordon inom projektet 5G Ride. I år jobbar projektet vidare mot en säkrare och effektivare uppkoppling så att fordonen kan användas i den allmänna trafiken.

Förra året inleddes tester av 5G-uppkopplade, självkörande fordon i Sverige. Exempelvis kördes premiärturen för en 5G-styrd minibuss i september i höstas.

Testet ingick i projektet 5G Ride, som jobbar mot att använda fördelarna hos den nya 5G-tekniken för säkrare och mer hållbar trafik.

Säker uppkoppling öppnar för mer hållbara transporter

Tanken är att utveckla en säker och stabil uppkoppling mellan fordonet och det kontrolltorn som ska kommunicera med fordonet via 5G-nätet. 

Om vi kan få självkörande teknik att bli säkert nog ska det så småningom implementeras i den allmänna trafiken. Det är ett avgörande steg mot hållbara transportsystem, i enlighet med Paris-avtalets klimatmål.

– Medan bandbredd och latens är viktiga för saker som direktsänd video, så kommer de förbättringar 5G medför kring säkerhet och stabilitet i nätet vara helt avgörande för motståndskraften i hela systemet, säger Telia Sveriges Head of Innovation, Magnus Leonhardt.

Nästa steg är att öka effektiviteten hos 5G Ride

Under 2021 kommer projektet 5G Ride att fortsätta in i nästa steg. Det handlar om att se hur transportsystemet kan bli mer effektivt.

Bland annat kommer man att jobba med att förutse rutter, problem och tidtabeller genom att använda data om färdvägen, fordonet och uppkopplingens styrka. Man ska också kunna agera snabbare om något oförutsett skulle uppstå.

Nya aktörer går in i projektet i år

Initiativtagarna till 5G Ride-projektet är Drive Sweden. Projektet är dock ett samarbete mellan en mängd olika aktörer: Urban ICT Arena, Intel, T-Engineering, Keolis, tillverkaren Ericsson och operatören Telia.

Från och med i år har även Vinnova gått in som finansiär av projektet. Även Stockholms stad, Region Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan går in som nya samarbetspartners.