Bilväg bland berg och vatten i norge.Enligt nya mobildata från Telia stod resor till våra nordiska grannländer högt i kurs under sommaren 2021. Foto: Iakov Kalinin/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt ny mobildata från Telia ökade utlandsresorna bland kunderna med cirka 70 procent i juli jämfört med motsvarande period 2020, och de flesta resorna gick till våra nordiska grannländer. Den största förändringen stod dock resorna till Spanien för som ökade med hela 200 procent. Det skriver Telia i ett pressmeddelande.

I juli 2021 ökade resorna bland Telias kunder med hela 70 procent jämfört med juli 2020, enligt operatörens sammanställning av anonymiserad mobildata för den gångna sommarmånaden. I genomsnitt befann sig 94 000 av Telias kunder utomlands varje dag i juli, vilket förvisso är ungefär hälften så många som i juli 2019, men ändå 40 000 fler än i juli 2020.

Flest resor till länder i Norden

Telias roamingchef Thomas Moe konstaterar att resandet ökade överlag under sommaren 2021, och då främst till Sveriges nordiska grannländer som man kan nå med bil eller båt. De allra flesta resorna gick alltså till Danmark, Finland och Norge, men europeiska länder som Spanien, Tyskland och Frankrike låg också högt upp på den svenska resetopplistan 2021.

– Flygresorna inom Europa har också ökat, särskilt till sol- och baddestinationer, medan resandet till destinationer längre ut i världen fortfarande är begränsat, säger han i pressmeddelandet.

Resorna till Spanien ökade med 200 procent

Resorna inom Norden må har varit flest, men resorna till Spanien stod helt klart för den största ökningen med hela 200 procent jämfört med förra året. Resorna till Frankrike och Tyskland ökade med 101 respektive 84 procent.

24 procent fler resor till Sverige i år  

I juli ökade även semesterresorna till Sverige. Jämfört med förra året ligger uppgången på 24 procent, och enligt Telias data så kom de flesta resenärerna från Norge, Danmark, Tyskland, Finland och Polen.