Vy över Sergelstorg i Stockholm och byggnaderna runt omkringTelia har bäst nedladdningshastighet i Stockholm. Foto: b-hide the scene/Shutterstock.com

Utmärkelser

Tutela som har mätt både nätkvalitet och nedladdningshastighet med hjälp av riktiga mobilanvändare kan konstatera att Telia och Tre har bäst täckning i Sveriges storstäder. Sämst i storstäderna är Tele2 visar en undersökning från analysföretaget Tutela.

Telia och Tre har bäst mobiltäckning i Sveriges storstäder visar en djupdykning som analysföretaget Tutela gjort. Undersökningen bygger på att man samlat in data från fysiska mobilanvändare både i Sverige och i övriga världen. Utifrån siffrorna kan man se hur bra varje operatör faktiskt levererar täckning. 

Tutela har olika sätt att utvärdera hur mobiltäckningen fungerar. Dels presenteras nedladdningshastigheten med både 3G och 4G. Vidare görs en utvärdering av näten där man mäter om de lever upp till de grundläggande kraven för att klara av användningen av webbsurfande, chattappar och e-post. Därefter utvärderas kvaliteten för mer krävande applikationer som videosamtal och videostreaming i hd.

Stockholm har bäst mobiltäckning i Sverige

Stockholm visar på de bästa värdena i jämförelse med Göteborg och Malmö. I det mätningar som har gjorts i Stockholm har Telia den snabbaste nedladdningshastigheten tätt följt av Telenor som är näst snabbast. Tre och Tele2 har långsammare nedladdningshastighet. När det gäller kvalitetspoängen hamnar även här Telia i topp tätt följt av Telenor och Tre. Medan Tele2 tar sistaplatsen av de fyra mobilteleoperatörerna.

Även om Tele2 är sämst uppvisar de ändå bra resultat

Trots att Tele2 placerar sig sämst i alla mätningarna understryker Tutela att värdena från mätningarna inte ska ses som dåliga, även fast den genomsnittliga nedladdningshastigheten i Stockholm är hälften av Telias, som också är bäst i klassen. 

Kvalitetssiffrorna visade att Tele2 klarade hd-video i 81,8 procent av mättillfällena och i 16,6 procent av fallen klarade operatören endast mer grundläggande funktioner. Detta visar att Tele2 endast misslyckats i 1,6 procent av mätningarna vilket Tutela fortfarande betecknar som ett bra resultat.

Tre var bäst i Göteborg och Malmö

I Göteborg fick Tre högsta betyg när det gällde medelhastigheten för nedladdningar även fast de hade betydligt lägre medelhastighet än Telia. I kvalitetspoäng skiljde det dock endast 1,1 procent mellan Tre och Telia. Telia, Tre och Telenor presterade väl i Göteborg medan Tele2 återigen hade en betydligt sämre siffra.

I Malmö fick Tre återigen bäst siffror när det gällde konstant kvalitet medan Telia var bäst när det gällde nedladdningshastigheterna. I en jämförelse mellan de 13 nordiska städer där Tutela gjort mätningarna i har Malmö de sämsta siffrorna. 

Vidare visar undersökningen att Malmöborna använder wi-fi mycket mer än både Göteborgare och Stockholmare, vilket gör att kraven inte blir lika stora på högpresterande mobilnät även om näten enligt siffrorna fortfarande håller hög kvalitet.