drönarfoto över skogslandskap i västerbottens länTelia kommer fortsätta att leverera sina kommunikationstjänster till Väster- och Norrbotten i minst två år till. Foto: Alexandre Patchine/Shutterstock.com

Samarbeten

Nu står det klart att Telia kommer fortsätta leverera sina kommunikationstjänster till Region Norrbotten och Region Västerbotten. Parterna har skrivit ett tvåårsavtal, som förutom regionerna även omfattar alla kommuner och de flesta kommunala bolag i länen.

Telia kommer fortsätta leverera kommunikationstjänster till Region Västerbotten och Region Norrbotten. Parterna har just tecknat ett nytt avtal på två år, med möjlighet att förlänga ytterligare två år, som förutom regionerna även täcker 29 kommuner, 94 kommunala bolag och Luleå tekniska universitet.

I dag omfattar kommunikationsavtalet mellan Telia och regionerna i norr tusentals abonnemang (framför allt mobila men även fasta operatörstjänster), mobila nätlösningar och molnväxlar.

Ett fint partnerskap som nu fortsätter

Telia ser mycket positivt på det långa och fina samarbetet med kommunerna, regionerna och bolagen i Väster- och Norrbotten, och är nu glada att få fortsätta i samma anda.

– Att leverera våra kärnprodukter och samtidigt utmana och utmanas kring kreativa lösningar för en digital framtid gynnar både oss, regionerna, företag och invånare i både städer och på landsbygd, säger Tobias Larsson, chef för företagsaffären på Telia, i ett pressmeddelande.

Samarbete med fokus på digitalisering och innovation

Telia och regionerna i norr har under årens lopp inte bara varit partners när det gäller traditionella kommunikationstjänster, utan har även flertalet samarbeten kring digitalisering och innovation i bagaget. Ett av de senare projekten är 5G-testbädden som invigdes på Luleås tekniska universitet 2019, och testades med fokus på framtidens räddningstjänst tillsammans med Region Västerbotten förra året.

5G var det centrala i testerna, även om det då gick under benämningen ”nästa generations mobilteknologi”. Så här cirka ett år senare är utbyggnaden av femte generationens nätverk i full gång över hela landet, vilket innebär att möjligheterna till innovativa samarbeten och lösningar bara växer.