skidbacke i svenska fjällen med skidåkare och skärmseglareEnligt Telia Crowd Insights ökade resorna till både Jämtland och Härjedalen under årets sportlovsveckor jämfört med förra året. Särskilt populärt var det bland västkustborna. Foto: Tommy Kumpulainen/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt nätverksdata från Telias tjänst Telia Crowd Insights såg svenskarnas resmönster under årets sportlovsveckor lite annorlunda ut jämfört med förra året. Till exempel så minskade resorna från Stockholm och Uppsala till Dalarna med 20 respektive 27 procent, medan resorna från västkusten till Härjedalen och Jämtland ökade med 39 procent.

Telias tjänst Telia Crowd Insights bidrar genom anonymiserad (riksrepresentativ) mobil nätverksdata till ökad insikt om svenskarnas resvanor och rörelsemönster. Vanligtvis används informationen i stads- och samhällsplanering, till exempel när vägar ska anläggas och nya busslinjer ska dras, men nu under pandemin har den varit värdefull för att kunna se hur vi förhåller oss till myndigheternas rekommendationer.

Telias senaste analys för vecka 7, 8 och 9, det vill säga sportlovsveckorna, visar att svenskarna har förändrat sina resvanor jämfört med motsvarande period förra året.

Större tryck på Jämtland och Härjedalen i år

39 procent fler västkustbor åkte till Jämtland och Härjedalen i år jämfört med 2020. Resorna från Västra Götaland till Dalarna ökade med 2 procent. Resorna från Stockholm till Dalarna minskade med 20 procent, medan 6 procent fler stockholmare åkte till Jämtland och Härjedalen. 

Uppsalaborna verkar även de ha varit mer sugna på Jämtland och Härjedalen i år, med en ökning på 7 procent. Resorna till Dalarna minskade däremot med hela 27 procent.

Svenska fjällen i stället för alperna

Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys på Telia, menar att det framför allt är den markanta ökningen av resor mellan västkusten och fjällen som sticker ut.

– En gissning kan vara att man i denna delen av landet åker till alperna i högre utsträckning, men att man i år valde att stanna i Sverige på grund av pandemin, säger han i ett pressmeddelande.