hand håller i en mobiltelefon där vindkraftverk, träd och olika färdmedel sticker uppTelia klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp och har fått Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Foto: violetkaipa/Shutterstock.com

Utmärkelser

Telia har gjort det igen. Sustainable Brand Index, som är den största studien i Europa riktad mot hållbarhet, har utsett dem till det mest hållbara företaget i telekombranschen – precis som de tio senaste åren.

Det som studien undersöker är vilket varumärke i branschen som konsumenterna främst kopplar till hållbarhetsarbete. 

– Klimatförändring, pandemin, nya sätt att leva och kommunicera samt konsumtionen påverkar hela samhället. För att skapa hållbara förändringar behöver alla hjälpas åt, är Telias vd Anders Olssons kommentar över utmärkelsen.

Brett miljöarbete genom hela kedjan

Att Telia kopplas nära samman med hållbarhet är kanske inte så konstigt. Operatören arbetar med flera satsningar mot just det hållet.

Det är deras tydliga fokus på miljöarbete som gör att Telia blivit ledande i Sustainable Brand Index flera år i rad, menar Anders Olsson.

Exempel på hur Telia arbetar med hållbarhet

  • Första operatören vars el har märkts som Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen.
  • Telia kompenserar för utsläpp från affärsresor och fordonsanvändning genom att stödja miljöprojekt som minskar utsläppen globalt.
  • Målet för 2030 är att vara helt och hållet koldioxidneutrala, från leverantörernas arbete till hem till kunderna.
  • Elanvändningen har varit ungefär densamma i 20 år, trots att den datamängd som skickats i nätet har ökat till 40 gånger mer.
  • Gamla IT-produkter såsom routrar, mobiler och datorer kan lämnas till Telia för antingen återvinnas eller användas igen.

Stöd till att minska utanförskapet som äldre och barn

Det är inte bara mot miljömässig hållbarhet som Telia arbetar. De arbetar även mot social hållbarhet, för att hela befolkningen ska vara delaktiga i det digitala samhället.

Exempelvis för äldre har det digitala utanförskapet blivit allt tydligare under pandemin. Därför drev Telia bland annat en kampanj förra året under hashtagen #ensammatillsammans, där äldre kunder fick extra surf.

Telia stöttar även organisationer som arbetar för barns rättigheter och välbefinnande, såsom Friends och Bris.