Person på skidor i backe med solnedgång i bakgrunden.En ny analys från Telia Crowd Insights visar att resorna till Sveriges tre största skidorter minskade i år jämfört med förra året. Foto: Dani Ber/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt en analys från tjänsten Telia Crowd Insights verkar det som att det tuffare ekonomiska läget även har påverkat svenskarnas resmönster. Under årets sportlovsveckor minskade resorna till Åre, Härjedalen och Sälen från Stockholm, Västra Götaland och Skåne med 9 procent jämfört med 2022. Undantaget är resorna till Åre från Skåne som gick upp med 22 procent jämfört med 2022.

Vi befinner oss i ett relativt tufft ekonomiskt läge, vilket enligt SCB har påverkat och dragit ner hushållens konsumtion. Det speglas även i en ny analys från Telia och deras tjänst Telia Crowd Insights. När man tittar på svenskarnas resor under årets sportlovsveckor visar sig ett betydligt mer försiktigt mönster.

Skidresorna tappade med 9 procent jämfört med 2022

Totalt sett så minskade resorna till de tre största skidorterna från Stockholm, Västra Götaland och Skåne med 9 procent jämfört med förra året. Det var bara resorna från Skåne till Åre som ökade. Uppgången låg på 22 procent jämfört med 2022 och närmade sig därmed lika höga nivåer som under pandemiåren 2020 och 2021.

Resorna från Västra Götaland minskade mest

Enligt analysen stod Västra Götaland för den största minskningen av skidresor under årets sportlovsveckor. Resorna till Åre, Härjedalen och Malung-Sälen minskade med 27, 23 respektive 14 procent jämfört med 2022. Bland stockholmarna minskade resorna till Åre och Härjedalen med 4 procent och till Malung-Sälen med 8 procent.

Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys på Telia, konstaterar att det som sticker ut är att det bara är bland skåningarna som fjällresorna ökade i år, medan resten av landet är lite mer återhållsamma. Han tillägger att det dock verkar ha varit lugnare till fjälls överlag jämfört med förra året.

Precis som tidigare år är Sälen den skidort som lockar flest, både från Stockholm, Västra Götaland och Skåneregionen.