dam surfar på mobiltelefonTelia utbildar seniorer att bli mer digitala.

Operatörsnyheter

Med hjälp av finansiering från Post och Telestyrelsen kommer Telia tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm att utbilda seniorer i Stockholms skärgård. Syftet med utbildningen är att lära seniorerna att använda sig av digitala verktyg för att klara vardagen.

Telia kommer tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm fortsätta utbildningen Mer Digital till seniorer. I åtta skärgårdskommuner ska man lära seniorer att använda sig av olika betaltjänster och hur internet fungerar.

Målet med utbildningen är att ge de äldre grundläggande kunskaper i hur man använder internet och öka användningen av kommunens e-tjänster. På utbildningen där de lokala bankerna också finns på plats får man lära sig att ladda ner bank-id, Swish med mera för att underlätta vardagen i skärgården. Vidare får deltagarna lära sig att använda internet genom att göra olika sökningar, skaffa en egen e-postadress, testa sociala medier och ringa videosamtal.

Många äldre kan inte använda internet

Regeringen vill att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på och att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av möjligheterna med digitaliseringen. Idag befinner sig 400 000 äldre människor i ett digitalt utanförskap, vilket är ett problem då samhället blir mer och mer digitalt. För att bryta det digitala utanförskapet vill regeringen utbilda äldre personer i att bli mer digitala.

I samband med att Sunne blev den första framtidssäkrade kommunen där man bytt ut det gamla kopparnätet mot framtidens fiber och mobilnät satsade Telia på att utbilda Sunnes seniorer. Utbildningen var mycket uppskattad och något man kommer att fortsätta med i ett led i digitaliseringen. Den utbildning man kommer hålla för seniorer i Stockholms skärgård fokuserar på betaltjänster.
[Ads1]

Utbildningen ska göra så att äldre kan bo kvar

Enligt Mia Forsäng som är ansvarig för Mer Digital på Telia är utbildningen mycket uppskattad. Man har genomfört utbildningen i sex kommuner med gott resultat och nu står ytterligare 36 kommuner bokade för Mer Digital.

Förhoppningen är att utbildningen, som görs med finansieringsstöd av PTS och tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm, ska göra att äldre i skärgården kan använda sig av kommunens tjänster som oftast kräver digital hantering vilket ska underlätta deras vardag och så att de kan bo kvar hemma.

Man vill skapa goda förutsättningar för folk att verka och bo

Enligt Tomas Norberg, som är utvecklingsledare på länsstyrelsen, är digitaliseringen av skärgården en högt prioriterad fråga. Man vill skapa goda förutsättningar för företag och människor att verka och bo var de vill i länet och att de ska ha möjlighet att erbjudas bra servicenivå inom rimliga avstånd.

Länsstyrelsen har under en längre tid bidragit till den digitala infrastrukturens utbyggnad med exempelvis landsbygdsprogrammets bredbandsstöd. För att få ut så mycket som möjligt av investeringen av bredband behöver boende och företag känna sig trygga med användningen av alla nya digitala tjänster och verktyg.