folk vid tågperrong med väskorEnligt Telia Crowd Insights ökade resandet i Sverige med sju procent förra veckan. Foto: connel/Shutterstock.com

Rapporter

Telia gör regelbundna analyser av mobil nätverksdata för att, framför allt nu under coronapandemin, få bättre insikt i svenskarnas res- och rörelsemönster i samhället. Enligt den senaste analysen har Sveriges befolkning, efter en längre tid av begränsat resande, nu börjat ge sig ut på vägarna igen.

Telia är en av de operatörer som regelbundet samlar anonymiserad nätverksdata från hela Sverige för att se hur vi rör oss och reser i samhället – inom den egna kommunen såväl som över kommungränserna. Operatörens tjänst Telia Crowd Insights har under den pågående pandemin varit en värdefull resurs för Folkhälsomyndigheten och deras arbete med att bromsa coronavirusets spridning.

Enligt nya siffror från Telia Crowd Insights har svenskarna, efter många veckor av begränsat resande både inom- och utanför den egna kommunen, nu börjat röra sig allt längre från sina hem igen.

Stockholm och Gotland reste mest förra veckan

Telia har jämfört svenskarnas resande förra veckan, 4 till 10 maj, med resandet veckan innan, det vill säga 27 april till 3 maj. Analysen visade en genomsnittlig ökning på sju procent i hela landet.

Den största ökningen såg man i Stockholm och på Gotland med 10 procent, tätt följt av Södermanland och Uppsala med 8 procent. Den minsta ökningen i landet noterades i Halland med 2 procent, följt av Jämtland, Värmland och Dalarna som ökade sitt resande med 3 procent.

En ökning i hela Norden

Enligt Kristofer Ågren, Telias chef för affärsområde dataanalys, har man sett en successiv ökning av resandet i hela Norden sedan en bottennotering i slutet av mars.

– Ökningen är brantare i våra grannländer; i Danmark och Norge var resandet kraftig ned under mars men båda länderna har nu gått om Sverige, och Finland närmar sig samma nivå, säger han i ett pressmeddelande.