Röd bil på enslig bilväg mellan skogsområden.Enligt Telia Crowd Insights ökade svenskarnas långresande under midsommar 2021 jämfört med samma period förra året. Nivåerna är dock fortfarande betydligt lägre än innan pandemins utbrott. Foto: Raland/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt Telias tjänst Telia Crowd Insights ökade svenskarnas långresande under midsommar jämfört med förra året, och särskilt när det gäller resorna till Gotland och Arlanda. Men resandet ligger fortfarande på lägre nivåer än under midsommar 2019, det vill säga innan pandemins utbrott.

Telias analyser av hur svenskarna rör sig och reser i samhället bygger på insamlad anonym mobil nätverksdata från operatörens tjänst Telia Crowd Insights som lanserades 2017 – vanligen använd i stads- och samhällsplanering, men under pandemin som ett verktyg för att se hur vi anpassar oss till myndigheternas rekommendationer.

Siffrorna för midsommarhelgen 2021 visar att nivåerna gällande långresorna (mellan länen) fortfarande är 15 procent lägre än innan pandemins utbrott, men att de jämfört med midsommar 2020 har ökat med 5 procent. De kortare resorna mellan kommunerna har däremot gått ner med 2 procent.

Signalerar en återgång till det ”normala”

Kristofer Ågren, Telias chef för affärsområde dataanalys, menar att analysen signalerar att livet sakta men säkert börjar gå mot ”normala” tider igen. Även om resenivåerna fortfarande är betydligt lägre än innan pandemin.

– Det ska bli spännande att studera semesterresandet i sommar och hur hemmajobbandet förändras när många kontor och arbetsplatser ser ut att öppna upp senare i höst, säger han i ett pressmeddelande.

Kraftig ökning av flygresandet

Analysen visar även att flygresandet har ökat kraftigt jämfört med förra året. Det ser man tydligast i statistiken för resandet från Stockholm till Sigtuna kommun, där Arlanda ligger, som har gått upp med 50 procent. Jämfört med midsommar 2019 är resenivån dock fortfarande 50 procent lägre.

Ökad aktivitet i storstädernas centrala delar

Telia har även tittat på hur många som vistades på ett och samma område under midsommarafton. I Stockholms och Göteborgs centrala delar ökade aktiviteten med 46 respektive 16 procent jämfört med förra året, men det är fortfarande 40 procent lägre aktivitet än under midsommarafton för två år sedan.