Flicka sitter vid dukat bord och kollar ner på mobilen.Telia och Bris vill fortsätta öka tryggheten för barn i behov av stöd och förlänger därför sitt samarbete. Foto: Pressbild/Telia Sverige

Samarbeten

Nu står det klart att Telia och Bris fortsätter att samarbeta, i syfte att underlätta svåra och viktiga samtal för ännu fler barn som är i behov av stöd och trygghet. Telia upprätthåller bland annat Bris nationella stödlinje som registrerade drygt 44 000 stödjande samtal under 2022.

Samarbetet mellan Telia och Bris startade i syfte att helt enkelt öka tryggheten för barn och unga. Telia hjälper till exempel Bris att upprätthålla deras nationella stödlinje, där man under 2022 registrerade över 44 000 samtal. Dessa samtal har ökat, och därför har man nu beslutat att både förlänga och fördjupa samarbetet.

Viktigt att agera när behovet ökar snabbt

Anders Olsson, vd på Telia Sverige, menar att alla barn ska få den stöttning som de behöver och har rätt till, och att det är särskilt viktigt att agera nu när man har sett att behovet ökar snabbt. 

Möjliggör stöd dygnet runt varje dag

Bris nationell stödlinje kan man nå både via telefon, mejl och chatt. Tack vare Telia kan Bris nu även erbjuda stödsamtal nattetid, vilket innebär att barn och unga kan få stöttning dygnet runt varje dag hela året.

Enligt Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, kommer upp mot 40 procent av samtalen in under tider som de tidigare hade stängt. Han menar att det kan kännas tungt att tänka på barn som söker stöttning mitt i natten, men tillägger att det är just när barnet faktiskt berättar och söker hjälp som det finns en möjlighet att göra en förändring i barnets liv.

Telia förbättrar sina familjetjänster

Magnus Jägerskog säger att Bris ser fram emot att fortsätta och fördjupa samarbetet med Telia, där man tillsammans också kommer jobba för en tryggare tillvaro på nätet.

Med stöd från Bris kuratorer och experter kommer Telia att optimera sina familjefokuserade tjänster, som Trygghetspaketet, Mobilkörkortet och Digital Förälder.