skylt med tele2:s logotypTele2 har utsetts till bäst i test enligt kvalitetstestet P3 Mobile Benchmark 2019. Nu ska operatören förbättra sitt nät ytterligare. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Operatörsnyheter

En översyn av Tele2:s mobilnät visar på att det fungerar mycket bra, men också att det finns saker som operatören kan göra ännu bättre. Nätdirektören Thomas Helbo berättar att de redan har planer för hur de ska ta med undersökningens insikter i sitt fortsatta utvecklingsarbete, skriver Tele2 i ett pressmeddelande.

Mobiloperatören Tele2 har sett över sitt mobilnät. Anledningen är att de upplevde driftstörningar under våren. Översynen gjordes av ett externt managementbolag, Analysis Mason, tillsammans med Tele2:s egen nätorganisation.

I stort har översynen visat att nätet fungerar bra och har en bred täckning. Det finns dock vissa som kan förbättras för att öka effektiviteten. Även processer och rutiner kan förbättras för att bättre kunna hantera saker som förändring och teknisk livslängd.

Översynen gav insikter som Tele2 tar med sig

Thomas Helbo är nätdirektör på Tele2. Han berättar att översynen av nätet har gett företaget viktiga insikter och pekat på förbättringspotential på olika områden i verksamheten och arbetssättet. 

– Våra kunder ska veta att vi tar dessa insikter på yttersta allvar och vi har redan initierat ett dedikerat program för att genomföra förbättringar medan vi fortsätter att bygga en helt integrerad operatör, säger Thomas Helbo.

I somras omorganiserades Tele2:s nätorganisation, som hanterar både den fasta och mobila uppkopplingen. Detta som en del av processen efter att Tele2 slogs samman med Com Hem. Nu är operatörens nästa åtgärd att samla all svensk nätövervakning på huvudkontoret i Kista. 

Tele2 är bäst i test enligt P3

Nyligen topprankades Tele2:s nät i ett test som genomfördes av P3, ett internationellt ledande företag som utför kvalitetstester av mobilnät. P3 har också prisat Tele2:s svenska mobilnät för att ha bäst 4G-täckning.

Slutsatserna från översynen har hög prioritet i det första arbetet, enligt Thomas Helbo. Under tiden arbetar också Tele2 med att uppgradera 4G-nätet och påbörja utbyggnaden av ett nytt och hållbart 5G-nät.