Tele2:s logga på glasfasadTele2 har fått fina betyg för sitt hållbarhetsarbete. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Utmärkelser

Mobiloperatören Tele2 har fått höga betyg för sitt hållbarhetsarbete i rapporten Walking the Talk. Tele2 får bättre betyg än alla teknik- och telekombolag inom kategorin Walk som handlar om ett bolags utförda hållbarhetsarbetet. I rapporten har Tele2 även sett ett antal områden där man kan förbättra sitt arbete.

Den svenska mobiloperatören Tele2 får fina resultat gällande sitt hållbarhetsarbete i rapporten Walking the Talk, från Mistra Center for Sustainable Research, Misum, vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Rapporten är uppdelad i två kategorier: Walk och Talk. Det är inom Walk-kategorin Tele2 presterade allra bäst. Operatören fick nämligen högst betyg av alla svenska teknik- och telekombolag.

Inom kategorin Walk har man valt att titta på bolagens hållbarhetsarbeten utifrån åtaganden, genomfört arbete, rapportering och ansvarstagande.

Fick höga poäng även inom Talk-kategorin

Tele2 var inte bäst inom Talk-kategorin, men operatören presterade ändå bättre än genomsnittet. Inom Talk-kategorin har Misum valt att fokusera på hur välriktad bolagens kommunikation är.

Tele2 fick 15 av 20 poäng inom Talk-kategorin. Det är lika många poäng som Tele2 fick inom Walk-kategorin.

Tele2:s kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Viktor Wallström, är mycket nöjd med resultatet. Han tycker det är roligt att Tele2 rankas högt när det kommer till att faktiskt genomföra hållbarhetsarbete. Han tycker även det är tillfredsställande att operatören fick lika höga poäng i båda kategorierna. Viktor Wallström menar att det belyser att Tele2 inte kommunicerar överdrivet mycket i förhållande till det arbete operatören faktiskt utför.

Tele2 ska fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet

I rapporten kunde Tele2 se att det finns områden att förbättra. Rapporten kommer därför vara viktig i Tele2:s fortsatta hållbarhetsarbete som man vill utveckla ännu mer.

Ett område där det finns rum till förbättring handlar om implementering av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Tele2 har gjort stora framsteg inom området men behöver jobba mer med formalisering och kommunikation. Det anser bolagets hållbarhetschef, Erik Wottrich.