man sätter in internetkabel på kontor i routerAlla i Sverige ska kunna ansluta sig till snabbt bredband år 2025, enligt det statliga bredbandsmålet. Foto: Proxima Studio/Shutterstock.com

Rapporter

Post- och telestyrelsen (PTS) har kartlagt både mobiltäckningen och tillgången till bredband över landet. Siffrorna som mätningen utgår ifrån gällde i oktober 2020.

95 procent av hushållen och företagen i Sverige hade möjlighet att ansluta sig till ett snabbt bredbandsnät när mätningen gjordes. Det är 2,8 procentenheter fler än året innan.

Som snabbt bredband räknas här en möjlig hastighet på 1 Gbit/s.

Missade målet för 2020 – satsar på 2025

Dock räckte inte det här för att nå upp till Sveriges bredbandsmål för 2020. Målet var att 95 procent av hushåll och företag faktiskt skulle ha anslutit sig till bredband med 100 Mbit/s eller mer i hastighet. Det var dock bara 86 procent som hade gjort det, enligt kartläggningen, vilket är 2 procentenheter mer än 2019.

Ökningen var långsammare än föregående år. Det beror på att utbyggnaden sker i områden med glesare befolkning nu och att investeringarna i bredbandsutbyggnaden har minskat.

Nästa milstolpe är 2025, då hela Sverige ska ha nära till fibernät med hastigheten 1Gbit/s, och möjlighet att kunna ansluta sig dit snabbt och till låg kostnad.

Mindre skillnad mellan glesbygd och tätort

Tittar man på glesbygden är det 68 procent som har tillgång till snabb bredbandshastighet. Det är 9 procentenheter fler än 2019. Det finns fortfarande ett glapp mellan glesbygd och tätbebyggda områden, men skillnaden minskar.

– En viktig insats för att ytterligare minska klyftan är satsningen på statligt bredbandsstöd på totalt 2,85 miljarder under åren 2020 till 2025. PTS arbetar nu intensivt för att fördela 2021 års stöd, berättar generaldirektör Dan Sjöblom på PTS.

Mobilnätet ska vara tillgängligt för alla 2023

Gällande mobilnät har regeringen som mål att befolkade områden i hela Sverige ska ha tillgång till stabila mobilnät år 2023. Där har man valt ut särskilda områden där människor normalt rör sig, exempelvis nära bostäder och företag, samt längsmed vägar och järnvägar.

I oktober hade 93 procent av de utvalda områdena godkänd mobiltäckning. Det är bara snäppet mer än vad mätningen visade året innan. De områden som ännu saknar målsenlig mobiltäckning finns framför allt i tätorter och längs vägar som är lågt trafikerade.