hand vänder tärning till 5g mot vit bakgrundUndersökningar från England visar nu hur farligt, eller snarare icke-farligt, 5G-nätet är för vår hälsa. Foto: FREEPIK2/Shutterstock.com

Undersökningar

5G-nätet är på utrullning i hela världen, och många har ifrågasatt hur strålningen kommer att påverka oss människor. Hur farligt eller icke-farligt är det nya 5G-nätet? Tester från England visar vad som gäller.

Lanseringen av 5G-nätverk pågår för fullt. I Sverige är det sagt att 2020 är året då den nya tekniken ska komma igång på riktigt i större skala, och även på många andra platser i världen gör man sig redo för de möjligheter som femte generationens nätverk för med sig.

Men många ställer sig även frågande till hur strålningen från 5G-nätet kommer att påverka vår hälsa. Hittills har det inte funnits tillräckligt med fakta som säger något om hur farlig eller icke-farlig 5G-strålningen är för oss, men nu visar nya tester från England hur det faktiskt ligger till. Det skriver Pc-tidningen.

Strålning från 5G lägre än 3G och 4G

5G-testerna har gjorts på 16 olika platser i 10 större brittiska städer. Enligt kommunikationsmyndigheten Ofcom, som presenterat resultaten från testerna, ligger 5G-strålningen på 0,039 procent av de gränsvärden som är tillåtna. 5G har alltså en lägre strålningsgrad än både 3G och 4G.

De tillåtna gränsvärdena är satta av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), där ”Non-Ionizing” indikerar att strålningen är av en typ som inte är skadlig för våra celler och vårt DNA.

Ogrundad rädsla för 5G

Många grupper på på sociala medier uppmanar till att stoppa lanseringen av 5G-nätet och hävdar att strålningen skulle orsaka cancer och coronavirus. Men enligt Pc-tidningen har man inte utgått ifrån faktabaserad information. De frekvenser som ska användas för 5G-nätet har nämligen använts för att driva annan teknologisk utrustning i flera år.

I likhet med strålning från till exempel tv och mikrovågsugn, ligger strålning från 5G-nätet på ofarliga våglängder i ett elektromagnetiskt spektrum.