wifi 6 router med person med smartphone och dator i bakgrundenWifi 6-produkter blir allt mer populära, både till hemmet och till företaget. Foto: Casezy idea/Shutterstock.com

Rapporter

Produkter med stöd för wifi 6 har sålts i allt högre grad på senare tid, både till privatpersoner och till företag. Det har gjort att marknaden för trådlösa nätverk har gjort en riktigt stark start på 2021, berättar webbtidningen Computer Sweden.

Det första kvartalet för detta år var en stark period för marknaden inom trådlösa nätverk – det som vi i dagligt tal kallar för wifi. Sådana nätverk brukar även kallas för samlingsnamnet wlan, vilket står för Wireless Local Area Network.

Ett wifi eller wlan kopplar ihop två olika enheter och är i regel begränsat till en särskilt yta inomhus, till exempel en fastighet eller bara ett rum.

Marknaden växte med totalt 16,7 procent i början av året

Bland företagskunder växte wlan-marknaden med 24,6 procent mellan januari och mars 2021. Enligt företaget IDC (International Data Corporation) visar den här höga tillväxten på företagsmarknaden att bolag som pausat eller avbrutit sina investeringar i wlan under 2020 börjat återhämta sig igen.

På motsvarande marknad för privata konsumenter var tillväxten under samma period 11,7 procent. Totalt betyder det att wlan-marknaden växte hela 16,7 procent under det första kvartalet, när företagsmarknaden och konsumentmarknaden räknas ihop.

Wifi 6 förklarar den starka tillväxten på företagssidan

En annan faktor som dock påverkar tillväxten desto mer är wifi 6, den senaste standarden för wifi som börjat användas. Wifi 6 kallas även ibland för 802.11ax.

Strax över hälften av alla intäkter som kan kopplas till företagsmarknaden utgörs i dag av wifi 6-accesspunkter. Det är en rejäl ökning från kvartalet innan, då andelen bara var uppe i 43,7 procent.

Även bland konsumenter ökar wifi 6-produkterna

På konsumentsidan av samma marknad är det 20,3 procent av intäkterna som utgörs av produkter med stöd för wifi 6. Det tidigare kvartalet stod denna nya nätverksstandard för 16,2 procent av intäkterna på den marknaden.