domare med domarklubba i rättssalEfter kammarrättens beslut kommer man enligt PTS kunna genomföra den efterlängtade 5G-auktionen i närtid. Foto: nampix/Shutterstock.com

Mobilnät

Kammarrätten ger Huawei rätt att överklaga PTS förbud mot att tillverkarens produkter används i svenska 5G-nät, men samtidigt upphävs Förvaltningsdomstolens beslut om att inhibera villkoren under tiden som överklagandet behandlas. Enligt PTS innebär det att auktionen kommer kunna ske i närtid. Det skriver Computer Sweden.

Få har väl missat att PTS (Post- och telestyrelsen) 5G-auktion i november återigen fick lov att skjutas på framtiden. Anledningen denna gång var att Huawei överklagade myndighetens beslut att förbjuda tillverkarens produkter i operatörernas utbyggnad av 5G-näten. Dessutom beslutade Förvaltningsdomstolen att inhibera tillståndsvillkoren under tiden som Huaweis överklagan behandlades.

PTS överklagade i sin tur Förvaltningsdomstolens beslut, och nu har kammarrätten dömt till PTS fördel.

Utbyggnaden av 5G väger över Huaweis intressen

Kammarrättslagmannen Anita Linder, även ordförande i målet, meddelar att man beslutat att ge Huawei rätt att överklaga PTS tillståndsvillkor när det gäller tillverkarens produkter. Däremot ser kammarrätten att de intressen som ligger bakom villkoren, och så klart hela innebörden av 5G-utbyggnaden i landet, väger tyngre än Huaweis intressen. Anna Linder menar att det därför inte finns några skäl att inhibera PTS villkor i väntan på rättslig prövning.

Computer Sweden betonar dock att beslutet inte kommer påverka överklagandet av villkoren som fortfarande ska behandlas av Förvaltningsrätten.

Auktionen kan ske i närtid

I ett pressmeddelande skriver PTS att man välkomnar kammarrättens beslut, och menar på att det nu finns förutsättningar för att kunna genomföra 5G-auktionen i närtid. Men ingenting kommer inledas nu i december eftersom PTS först måste kontakta aktörerna som ska delta i utdelningen av 5G-frekvenser.

Konkurrensen sätts ur spel utan villkor

Från Huaweis sida menar man att det inte finns intresse av en 5G-auktion samtidigt som en rättslig prövning pågår. Huaweis Nordenchef Kenneth Fredriksen har, enligt Computer Sweden, sagt att ”konkurrensen kommer sättas helt ur spel” om PTS beslutar sig för att genomföra 5G-auktionen utan att ha fastställt villkoren.