kvinna sitter med datorEnligt en undersökning utförd av Telia och Nepa upplever många svenskar att vårens distansarbete har ökat produktiviteten. Däremot saknar man sina kollegor och i vissa fall även arbetsglädjen. Foto: Kate Kultsevych/Shutterstock.com

Undersökningar

Telia och undersökningsföretaget Nepa har tillsammans hört sig för om svenskarnas upplevelser av distansarbete nu under den pågående pandemin. Resultatet visar på att de flesta har lyckats hålla produktiviteten och samarbetet med kollegorna på en bra, eller till och med bättre, nivå. Däremot är det många som saknar både arbetsglädje och fysiska möten.

Efter att myndigheterna gick ut med sina striktare rekommendationer om social distansering i mitten av mars, stängde många svenska företag ner sina arbetsplatser för att jobba hemifrån så långt det är möjligt. Telia och undersökningsföretaget Nepa har under april och maj intervjuat 2 663 svenskar mellan 15 och 74 år om hur de har upplevt distansarbetet under den pågående pandemin.

Produktiviteten och engagemanget håller i sig

Först och främst visar undersökningen på att det bara är cirka 44 procent av svenskarna som överhuvudtaget kan arbeta hemma. Men de flesta av de som har möjlighet, gör det – enligt Telia och Nepa ligger siffran på 76 procent. 79 procent av hemarbetarna upplever att de håller sitt engagemang på samma nivå som tidigare, och 77 procent menar att de är lika produktiva.

Enligt undersökningen är det främst anställda på lite större företag som känner att de har blivit mer effektiva när de jobbar hemifrån.

Många saknar fysiska möten med kollegorna

76 procent av de tillfrågade svenskarna upplever att samarbetet med kollegorna har fortsatt precis som vanligt, och vissa fall även förbättrats. Dock känner cirka 35 procent att arbetsglädjen har försämrats och ännu fler upplever att samhörigheten bland de anställda har blivit sämre.

Mille Beckman, Telias chef för digitalisering och förändringsledning, menar att det är en sak att göra distansarbetet möjligt, men att det även krävs satsningar och en plan för hur man arbetar.

– Digitala arbetssätt handlar till 80 procent om förändrade beteenden. Dels följa upp hur de digitala verktygen används och hur arbetet går. Men också följa upp och kolla av hur folk mår, på så sätt minskar man risken att medarbetare står eller känner sig utanför, säger han i ett pressmeddelande.