man håller i auktionsklubbaDen juridiska tvisten mellan PTS och Huawei har försenat 5G-auktionen, och nu finns det risk att utbyggnaden av 5G-näten får vänta flera månader. Foto: mojo cp/Shutterstock.com

Mobilnät

Post- och telestyrelsens (PTS) 5G-auktion fick lov att skjutas upp ännu en gång, och det är fortfarande oklart när och hur den kommer kunna genomföras. Resultatet av detta kan enligt PTS vara att nästa års planerade 5G-utbyggnad blir kraftigt försenad. Det rapporterar SvD Näringsliv.

Som vi har skrivit tidigare är PTS omtalade 5G-auktion försenad. Huaweis överklagan av PTS förbud mot tillverkarens inblandning i de svenska 5G-näten har lett till en minst sagt komplicerad juridisk tvist, och nu väntar man på kammarrättens beslut för att kunna gå vidare med 5G-utbyggnaden i landet.

Om beslutet kommer inom ett par veckor skulle man kunna fortsätta med utbyggnaden innan jul, men enligt PTS är det fortfarande ovisst om man ens kommer kunna påbörja arbetet under nästa år.

Kan röra sig om flera månaders väntan

SvD Näringsliv har pratat med PTS chef för spektrumanalys Kristian Viidas, som konstaterar att den försenade 5G-utbyggnaden säkerligen kommer mötas av flertalet kritiska röster. Han påpekar att det är en svår balansgång, där man på ena sidan har operatörernas och kundernas iver att komma i gång med 5G, och på andra sidan alla de säkerhetspolitiska aspekterna.

Kristian Viidas har inget svar på hur lång tid det kommer ta innan den juridiska processen når ett avslut, men menar på att det kan handla om flera månader om Huawei beslutar att gå vidare med sitt ärende och om PTS väljer att skjuta upp auktionen tills alla frågetecken är utredda.

En komplicerad tvist i flera delar

Det är som sagt en rätt komplicerad tvist som ska redas ut. Förvaltningsrätten har nu gett Huawei klartecken att få sitt ärende prövat, vilket beräknas ta några veckor, men precis som SvD Näringsliv påpekar är det fler frågor som måste lösas. Får Huawei rätt att överklaga PTS beslut, måste även sakfrågan prövas i domstol.

Telia hoppas att PTS går vidare utan villkor

PTS skulle teoretiskt sett kunna genomföra 5G-auktionen utan säkerhetsvillkoren som rör de kinesiska tillverkarna. Telia är en av aktörerna som anser att det skulle vara det bästa alternativet. SvD Näringsliv har pratat med nätchefen Staffan Åkesson, som menar att PTS i stället skulle kunna ställa sina nätutbyggnadskrav efter att auktionen ägt rum.

Och enligt Kristian Viidas är det inte helt omöjligt att man kommer göra precis så.