Mobilmast mot molning himmel.Enligt PTS senaste analys av regeringens bredbandmål, kan det bli svårt att nå ända fram. Trådlösa anslutningar skulle dock kunna effektivisera bredbandsutbyggnaden. Foto: Steve Heap/Shutterstock.com

Rapporter

Post- och telestyrelsen (PTS) har följt upp målen i regeringens bredbandsstrategi, och bedömer ännu en gång att det kan bli svårt att nå ända fram. Analysen visar dock att trådlösa lösningar, det vill säga bredband via mobilnäten, skulle kunna effektivisera bredbandsutbyggnaden. Det skriver PTS i ett pressmeddelande.

PTS har ännu en gång sett över landets möjligheter att nå regeringens bredbandsmål till år 2025, och konstaterar precis som tidigare att det kan bli svårt att ta sig ända fram.

När det gäller det första delmålet, vilket är att nå 98 procent av hushållen med 1 Gbit/s, är prognoserna positiva, men att nå ut till ytterligare 1,9 procent (både hushåll och företag) med 100 Mbit/s ser ut att bli en desto större utmaning.

Få ner kostnaderna genom mobila lösningar

Om man skulle ansluta hushållen som saknar 100 Mbit/s med fiber räknar PTS med att kostnaderna landar på mellan 16–20 miljarder kronor. Och det är alltså utöver marknadsaktörernas förmodade investeringar under den aktuella perioden.

Men om hushållen i stället skulle anslutas med minst 100 Mbit/s via mobilnäten menar PTS att kostnaderna skulle kunna minska med ungefär fyra miljarder kronor. Halva kostnaden skulle då läggas på nya och uppdaterade sändarplatser, och den andra halvan på att uppdatera bredband via fiber på de mest använda sändarplatserna.

Lokala förutsättningar är avgörande

Men för att göra anslutningen till mobilnätet så kostnadseffektiv som möjligt, där användarna ska kunna räkna med 100 Mbit/s, krävs det att flera byggnader ska kunna kopplas upp via samma sändarplats. De lokala förutsättningarna är således en avgörande faktor i frågan om fiber eller trådlöst ger den billigaste bredbandsutbyggnaden.

96 procent stabil mobiltäckning vid 2023

Enligt PTS beräkningar kommer 96 procent av ytorna där användare brukar befinna sig ha en snabb och säker mobiltäckning vid år 2023. Utmaningen ligger i att även uppnå stabil mobiltäckning i till exempel tåg och bilar, eftersom fordonet dämpar signalen.