kvinna med mobiltelefon på tågDet ska bli bättre uppkoppling för resenärer ombord på fjärrtågen när förslagen från PTS har genomförts. Foto: SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Mobilnät

Mobiluppkopplingen för tågresenärer ska bli bättre. Det är målet med ett arbete som PTS ska göra den kommande tvåårsperioden. Myndigheten har nu presenterat förslag på vilka fokuspunkter arbetet ska ha.

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att föreslå insatser för bättre mobiluppkoppling på fjärrtåg som är högt trafikerade. Myndigheten ska få 50 miljoner kronor av regeringen för att arbeta med detta under åren 2021–2022.

Nu har PTS presenterat sina förslag, som sammanfattas i ett pressmeddelande.

Tågets konstruktion stör mobilsignaler

Mobiltäckningen längs järnvägsspåren med hög trafik är generellt ganska bra. Dock kan uppkopplingen som kommer själva tågpassagerarna till del bli bättre.

Den störs nämligen av olika faktorer, exempelvis hur tåget är konstruerat. Om tåget dämpar mobilsignalen är det svårt för resenärerna på insidan att få in signalen från utsidan i sina mobiler.

Fyra åtgärder för bättre uppkoppling

PTS föreslår fyra olika åtgärder för att uppkopplingen på fjärrtåg ska bli bättre.

  • Installera och uppgradera repeatrar på tågen, som hjälper till att stärka mobilsignalen.
  • Installera och uppgradera tågens wifi.
  • Testa ny teknik för att radiosignaler från utsidan ska nå in i tåget, till exempel med nytt fönsterglas.
  • Förbättra uppkopplingen i tunnlar längs järnvägsspåret.

Förslagen har tagits fram i dialog med Trafikverket och aktörer inom mobil- och tågbranscherna. PTS föreslår att förbättringen av täckning i tågtunnlarna ska hamna på Trafikverkets bord.

PTS har också presenterat för regeringen hur pengarna från staten kan fördelas mellan de olika åtgärderna.

Ett samarbete mellan PTS och andra aktörer

De här åtgärderna kommer dock inte att lösa alla problem. I stället ska de ses som ett komplement till insatser som görs av de andra aktörerna. Det påpekar Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS.

– Avgörande är att de samarbeten som redan etablerats fortgår, och att aktörerna fortsätter sina enskilda och gemensamma investeringar med syfte att förbättra upplevelsen för resenärerna.

Vidare påpekar Dan Sjöblom att PTS bara kan finansiera åtgärder till de fjärrtågsträckor som är högst trafikerade i varje del av landet.