telenors logga utanför butikTelenor har under de senaste två veckorna registrerat rekordhöga nivåer av dataförbrukning. Foto: Mino Surkala/Shutterstock.com

Rapporter

På grund av coronavirusets drastiska framfart rekommenderas allt fler företag att arbeta hemifrån om det finns möjlighet. Enligt nya siffror från Telenor har detta resulterat i en markant ökad dataförbrukning i både det fasta och det mobila nätet. Enligt nätexperten Andres Suazo är man dock rustad för att kunna garantera säker nätdrift även i kris.

Dataförbrukningen i Sverige har på på kort tid nått nya rekordnivåer. Enligt Telenor är det stängda skolor och allt fler hemma-arbetande svenskar som är de drivande faktorerna bakom ökningen. En riktig topp i datatrafiken noterade man till exempel 10–12 mars, efter att Folkhälsomyndigheten meddelat att coronavirusets smittorisk klassats som ”mycket hög”.

Ökning av både data och traditionella röstsamtal

Belastningen har ökat i det fasta såväl som i det mobila nätet. Telenors mätningar visar främst rekordnivåer gällande uppladdad data, men även de traditionella samtalen har ökat, både i mängd och i längd. På två dagar ökade de genomförda röstsamtalen med 30 procent.

Näten rustas utifrån förutsättningarna

Enligt Telenors nätexpert Andres Suazo har man som en av de största aktörerna inom telekom god beredskap för hur man ska säkra nätdriften även i krissituationer. Vissa delar av verksamheten kommer oundvikligen att påverkas av det som sker i världen, men Suazo menar att man jobbar aktivt för att så få kunder som möjligt ska drabbas.

– Vi ska möjliggöra att så många som möjligt kan hålla koll på nyheter, följa den senaste informationen från myndigheter och arbeta hemifrån på samma villkor som från kontoret. Att planera för stora kriser är en del av vår verksamhet och näten ska rustas utifrån förutsättningen att sådana här lägen kan uppstå, säger han i ett pressmeddelande.