Pressbild på tres vd haval van drumpt.6 av 10 svenskar anser att vi kan minska vår klimatpåverkan genom nya hållbara tekniska lösningar och ändrat konsumtionsmönster, enligt en ny undersökning från Tre. Företagets vd Haval van Drumpt menar att konsumenterna, politikerna och näringslivet har ett gemensamt ansvar för att utvecklingen ska gå framåt. Foto: Pressbild/Tre

Undersökningar

Tres nya undersökning om teknik och hållbarhet visar att cirka fyra av tio svenskar har klimatångest. Majoriteten anser att innovativa tekniska lösningar och ökad medvetenhet kring konsumtion är viktigt för att vi ska kunna minska vår påverkan på miljön, och att politikerna bör uppmuntra utvecklingen av hållbar och mer miljövänlig teknik.

På uppdrag av Tre har Novus undersökt svenskarnas syn på relationen mellan teknik och hållbarhet. Cirka 61 procent menar att vi skulle kunna minska vår påverkan på miljön och klara klimatutmaningarna genom nya tekniska lösningar i kombination med förändrat konsumtionsmönster.

65 procent anser att Sveriges politiker bör ge ekonomiskt stöd till svenska företag för fortsatt utveckling av ny och mer hållbar teknik. 22 procent är av motsatt åsikt, medan 14 procent uppger att de inte vet.

Konsumenter, politiker och näringsliv måste dela på ansvaret

Tres vd Haval van Drumpt konstaterar att Sverige länge har legat långt fram när det gäller just digital utveckling och hållbarhet. Han menar att det blivit tydligt att det är många som ser nya tekniska lösningar och ökad medvetenhet kring konsumtion som viktiga steg framåt på klimatresan.

–  Här ser vi att såväl konsumenter som politiker och näringsliv har ett stort gemensamt ansvar för att skynda på utvecklingen, säger han i ett pressmeddelande.

Fyra av tio känner klimatångest

I undersökningen uppger 41 procent att de i ganska eller stor utsträckning har klimatångest. Resultaten varierar dock rätt rejält mellan olika delar av landet, och det är även stora skillnader mellan olika åldersgrupper och kön.

53 procent kvinnor uppger att de känner klimatångest i ganska eller stor utsträckning, medan motsvarande siffra för männen landar på 29 procent. 39 procent av 18–29-åringarna känner av klimatångest i måttlig eller hög grad, medan 32 procent i åldersgruppen 50–64 år känner samma sak.

Klimatångest är betydligt vanligare bland storstadsbor än bland personer som bor på mindre orter.