Unga personer sitter på rad och tittar på sina mobiler.Det tuffa ekonomiska läget har fått fler att börja se sig om efter en ny mobiloperatör, och trenden är tydligast bland unga. Foto: SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Undersökningar

Det minst sagt ansträngda ekonomiska läget har fått många att börja se över sina utgifter och avtal, till exempel när det gäller mobilabonnemang och bredband. Enligt en ny undersökning från Novus, initierad av fakturaplattformen Billogram, överväger allt fler att byta operatör för att få ett mer förmånligt abonnemang och trenden är särskilt tydlig bland unga mellan 18 och 34 år.

Oroligheterna i omvärlden och dess ekonomiska effekter har fått många svenska hushåll att se över sin privatekonomi och dra ner på onödigt höga utgifter. Det gäller bland annat mobiltelefoni och bredband.

En ny undersökning från Novus, på uppdrag av Billogram, visar att allt fler är benägna att byta operatör för att få ett billigare avtal i dag än för sex månader sedan, och det gäller särskilt unga svenskar mellan 18 och 34 år. I den åldersgruppen uppger 50 procent att de överväger att byta operatör, medan motsvarande siffra för samtliga åldersgrupper ligger på 40 procent.

Viktigt att operatörerna jobbar på kundupplevelsen

 – I takt med att kunderna blir allt mer utvärderade och priskänsliga ser vi tydligt att deras benägenhet att byta leverantör ökar, säger Johan af Sandeberg, Billograms head of partnerships, i ett pressmeddelande.

För att kunna upprätthålla kundlojaliteten även under perioder med sviktande ekonomi, är det enligt Johan af Sandeberg därför viktigt att telekomoperatörerna fortsätter att jobba på kundupplevelsen, och alltid försöker ligga i framkant när det gäller både erbjudanden och kommunikation.

Större fokus på fakturor och betalning än för ett år sedan

Undersökningen visar även att allt fler, närmare bestämt 58 procent, ser över sina fakturor mer noggrant i dag än för ett år sedan. Lika många uppger att de vill att eventuella prisökningar ska synas i fakturan, och 48 procent uppger att de önskar tydligare information om avgifter och kostnader.

Smidiga betalningar står högt i kurs hos många mobilkunder. 80 procent anser det vara en avgörande faktor för om man ska stanna hos sin operatör eller ej, och bland unga mellan 18 och 34 år ligger motsvarande siffra på hela 89 procent.