ikoner för digitalt säkerhetskoncept mot mörk bakgrund.Den 3 juni fick vi en ny lag om elektronisk kommunikation. Foto: NicoElNino/Shutterstock.com

Regler och lagar

Den nya lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som infördes den 3 juni ska bidra till att internetanvändare får tillgång till ett brett och varierat utbud av tjänster där kvalitet, kapacitet och säkerhet är ledorden. LEK baseras på regler som funnits även i tidigare lagar, men nu har de uppdaterats och utökats. Det skriver Telekom idag.

För snart två veckor sedan infördes en ny lag om elektronisk kommunikation. Egentligen är grunden till LEK regler som redan finns, men nu har man både vässat och utökat dem med nya. Lagen ska ge konsumenterna ett bredare utbud av tjänster av god kvalitet, hög kapacitet och bättre säkerhet.

Även aktörer inkluderas i kommunikationslagen

Nytt är att även aktörer inkluderas i kommunikationslagen. Mer specifikt de som endast använder gruppchattar, meddelandetjänster eller meddelanden via mejl. Leverantörer bakom sådana tjänster måste nu följa vissa regler som särskilt fokuserar på skärpt säkerhet och information.

Tydligare information om avtal och operatörsbyte

Den nya lagen ska även bidra till tydligare regler gällande vilken information användare ska få innan de tecknar avtal. Det ska även bli tydligare vad som gäller vid byte mellan internetleverantörer.

Leverantörernas möjligheter att få tillträde till fastighetsnät eller andra nät nära slutkunderna ska också bli större i och med den nya lagen. Detta för att bidra till effektiv konkurrens.

PTS kan använda nya verktyget ”sanktionsavgift”

Om det är någon som inte följer reglerna i den nya lagen har PTS ett nytt verktyg att ta till. Myndigheten har nämligen möjlighet att besluta om sanktionsavgifter på 5 000 kronor som lägst och 10 000 kronor som högst.

I bedömningen av avgiftens storlek tar man framför allt hänsyn till skadan, eller risken för skada, som uppstått som en följd av aktörens överträdelse, om aktören även tidigare gjort sig skyldig till en överträdelse samt kostnaderna som aktören undvikit genom överträdelsen.