Folk på perrong bredvid tåg.Telia Crowd Insights visar på minskat resande för första gången sedan i somras. Det är även allt fler som börjat jobba hemma igen efter de nya restriktionerna. Foto: connel/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt Telias tjänst Telia Crowd Insights har svenskarnas resande nu minskat för första gången sedan i somras. Brytpunkten noterades under vecka 48 och 49 i samband med att Folkhälsomyndigheterna gick ut med nya restriktioner till följd av den ökade smittspridningen. Det är även fler som börjat jobba hemifrån igen, skriver Telia i ett pressmeddelande.

Telia Crowd Insights analyserar anonymiserad rörelsedata i mobilnätet och kan genom det presentera siffror på hur svenskarna rör sig och reser i samhället. Under pandemin har tjänsten primärt använts för att ge en bild av hur vi anpassar oss till myndigheternas rekommendationer.

Den senaste analysen, med data från före och efter de senaste corona-restriktionerna, visar att resandet nu har minskat för första gången sedan i somras. Jämför man vecka 49 med vecka 46 så har längre resor mellan regioner gått ner med 13 procent, och resor mellan kommuner med 7 procent.

Fler har börjat jobba hemma igen

Analysen visar även att allt fler har börjat jobba hemifrån igen, efter en kraftig återgång till kontor och arbetsplatser under i princip hela hösten. I Stockholm var det 18 procent färre som jobbade på plats under vecka 49 jämfört med en ”normal” vecka, och en liknande trend har noterats i både Västra Götaland och Skåne.

Morgonaktiviteten minskade i Stockholm och Göteborg

Telia har även kollat aktiviteten, det vill säga hur många människor som befinner sig på ett visst område, under vecka 49 och jämfört med motsvarande siffror för vecka 46.

Vid Hötorget och Sergels Torg i Stockholm mellan klockan 8 och 9 på morgonen, var aktiviteten 13 procent lägre under vecka 49. Vid centralstationen i Göteborg minskade morgonaktiviteten med hela 19 procent.

– Det blir intressant att följa utvecklingen kommande veckor och se vilken effekt det får på jul- och nyårsresandet eller hemmajobbandet i början av nästa år, säger Kristofer Ågren, Telias chef för affärsområde dataanalys, i pressmeddelandet.